Mens heeft naast bloedgroep ook darmbacterie-groep

De darmbacteriën van elk menselijk individu kunnen op basis van samenstelling onderverdeeld worden in drie groepen, enterotypes genoemd.

Elk enterotype heeft een karakteristieke, stabiele samenstelling van populaties darmbacteriën met kenmerkende eigenschappen. Elke darmbacteriegroep is op die manier ook vergelijkbaar met een bloedgroep. Een verband met persoonseigenschappen, nationaliteit, geslacht, leeftijd, gezondheid - BMI (body mass index) of chronische darmaandoeningen - was niet of nauwelijks aantoonbaar. 

De vondst van enterotypes zal zijn invloed hebben op de biologie, geneeskunde en voedingsleer. De behoefte van het individu kan beter in kaart worden gebracht, waardoor er aanknopingspunten zijn voor een individueel advies ivm voeding en medicatie. 

Drie enterotypes

De drie enterotypes zijn te onderscheiden in darmbacteriegemeenschappen met bijbehorende darmfuncties.

  • Enterotype 1 wordt beheerst door de darmbacterie Bacteroides, die samen met enkele andere bacteriegeslachten een onderscheidbare groep darmbacteriën vormt.
  • Enterotype 2 heeft Prevotella als hoofdbacterie
  • Enterotype 3 heeft Ruminococcus als centrale darmbacterie, omgeven door andere soorten als Staphylococcus, Gordonibacter en Akkermansia. Dit enterotype komt het meest voor.

Elk enterotype verschilt in energievoorziening en vitamineproductie

Elke bacteriegemeenschap kenmerkt zich bovendien door een eigen wijze van energievoorziening. Zo lijkt enterotype 3 gespecialiseerd in het afbreken van mucine, een koolhydraat dat via ons voedsel in de darm aanwezig is. De darm kan deze brokstukken vervolgens als voedingsstoffen voor het lichaam opnemen. 

Elk enterotype met zijn kenmerkende soortsamenstelling en zijn functionele verschillen geeft onderscheidbare wegen weer waarlangs darmbacteriën in hun energie voorzien die nauw aansluit bij de gastheer. Het is ook denkbaar dat de enterotypen op verschillende wijzen interageren met de gastheer. Het is bekend dat deze wisselwerkingen effecten op onze gezondheid kunnen hebben. 

Ook produceren alle drie de enterotypes vitamines in verschillende hoeveelheden.

  • Enterotype 1 maakt met name vitamine B7 (biotine), B2 (riboflavine) en C (ascorbine) aan
  • Enterotype 2 produceert vooral vitamine B1 (thiamine) en foliumzuur. 

Onderzoek

Het internationale onderzoeksteam MetaHIT, met onderzoekers uit tien landen,combineerde drie verschillende studies met 39 personen uit drie continenten (Denen, Fransen, Italianen, Spanjaarden en Japanners en Amerikanen), 85 individuen uit Denemarken en een van 154 Amerikanen.

In alle drie de groepen waren de drie enterotypes aan darmbacteriën te herkennen. 

Bron

  • Nature publicatie van 20 april 2011: Enterotypes of human gut micrbiome: klik hier
  • Wageningen Universiteit: klik hier