Betere kwaliteit van de lasnaad kan uitval in productie van levensmiddelen verminderen.

Een goede lasnaad is essentieel om de integriteit van een verpakking te garanderen. De belangrijkste problemen die kunnen optreden bij het lassen zijn lekken, vervuiling van de lasnaad en plooien in de las.

De kwaliteit van de lasnaad wordt mede bepaald door de dikte van de lasnaad, instellingen van de machine, af te vullen levensmiddel en de compatibiliteit tussen onderfolie (vb. thermoformeerschaal) en bovenfolie (vb. topfilm). Uit een rondvraag bij bedrijven blijkt dat problemen met de lasnaad nog steeds tot relatief grote productie uitval leidt. Daarom werd door Pack4Food een VIS-traject ingediend bij het IWT waarbij onder meer deze problematiek bestudeerd zal worden. Een betere sealkwaliteit en het voorkomen van (micro)lekken kan immers een belangrijke invloed hebben op de houdbaarheid van verpakte levensmiddelen met een langere houdbaarheid.

Gekoppeld aan bovenstaand project rond sealbaarheid zijn er specifieke vereisten naar aanpassingen op bestaande productiesystemen voor verpakkingsmaterialen (extrusie, laminatie, injectie) en minimum voorwaarden naar de volksgezondheid toe (migratie/GMP). Dit alles vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij verpakkers van levensmiddelen, producenten van verpakkingsmaterialen en producenten van machines voor verpakkingsmaterialen nog nauwer moeten samenwerken met de leveranciers van vulsystemen (waaronder zeker ook lassystemen) en leveranciers van specifieke grondstoffen zoals inkten en lijmen. Daarvoor is het van groot belang om ook bedrukkers, lamineerders, inkt- en lijmproducenten in dit project te betrekken. Er kan worden gesteld dat door de steeds meer veeleisende wetgeving de reeds gedane inspanningen op milieugebied (duurzaamheid) een aantal nieuwe uitdagingen voor deze bedrijven veroorzaken, vooral op het gebied van volksgezondheid. De ervaringen van voedingsbedrijven met GMP-aspecten zal gebruikt worden om in samenspraak met de verpakkingsindustrie te werken aan GMP richtlijnen voor verpakkingsbedrijven. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met informatie over bestaande initiatieven in België en Europa (CEN-opvolging).

Het volledige VIS-traject werd op 28/4/2011 door het IWT goedgekeurd. Indien u meer informatie wenst omtrent dit onderzoek kan u steeds contact opnemen met Pack4Food.