Verpakkingsmaterialen in de levensmiddelenindustrie: GMP of GHP?

Over de jaren heen werden bovenstaande begrippen gecreëerd waarvan de inhoud evolueerde in functie van de noden van de tijd. Een poging om hierin wat meer duidelijkheid te scheppen…

GHP of Good Hygienic Practices gaat vooral over de controle,o.a. in levensmiddelenbedrijven, op schadelijke micro-organismen voor de mens. Kleine of startende levensmiddelen-bedrijven beginnen met GHP, maar groeien snel naar een HACCP-systeem (in België wettelijk verplicht) waar naast microbiële risico’s ook chemische en fysische risico’s worden opgevolgd. 

GMP staat voor Good Manufacturing Practices en streeft vooral een goede productiewijze na. Hierbij hoort ook arbeidsveiligheid of preventie van arbeidsongevallen. De uitwerking hangt af van het te produceren eindproduct en de specifieke situatie op de productielocatie. De laatste jaren is de betekenis uitgebreid en dient het eindproduct of de toepassing van het eindproduct veilig te zijn voor de gebruiker/consument. Dit werd voor wat betreft verpakkingsmaterialen en andere contactoppervlakken de laatste jaren in een stroomversnelling gebracht door verordening (EG) nr. 1935/2004 (contactoppervlakken) en verordening (EG) Nr. 2023/2006 (GMP). Om de veiligheid van de eindconsument te waarborgen dient er voldoende kennis te zijn over de eigenschappen van de productiematerialen en over mogelijke controlemethodes. 

En daar begint de problematiek. Verpakkers van levensmiddelen vragen dat de producenten van verpakkingsmaterialen garanderen dat de gebruikte materialen aan de normen voldoen om de veiligheid van de consument te waarborgen. De producent van verpakkingsmaterialen zal op zijn beurt dezelfde vragen stellen aan zijn toeleveranciers en zo verder tot bij de producenten van basisproducten/grondstoffen die omwille van bedrijfsgeheime informatie moeilijke en ingewikkelde systemen en structuren opbouwen (controlelabo derden) om aan te geven dat ze voldoen aan de gewenste veiligheidsnormen.

Dit maakt het moeilijk voor de controlerende en wetgevende organisaties om preventief te achterhalen wat de gevaren en risico’s zijn, verbonden aan verpakkingsmaterialen. Met dit als vertrekbasis hebben de onderzoeksgroep Levensmiddelenchemie en Humane Voeding (nutriFOODchem - UGent) en het Laboratorium voor Aromaonderzoek (KAHO St.-Lieven) in samenwerking met Pack4Food en Senstech en met een aantal bedrijven betrokken bij het bedrukken van verpakkingsmaterialen (folies en karton) een aanvraag voor een TETRA-project (IWT) ingediend, getiteld “Karakterisering van bedrukte verpakkingsmaterialen (papier/karton en kunststoffen) voor levensmiddelen: organoleptische en migratieaspecten”. De bekomen informatie zal eerst ten goede komen aan de deelnemende bedrijven. Verder kan dit ook een bijdrage leveren in de ontwikkeling van GMP-richtlijnen voor de producenten van verpakkingsmaterialen, wat deel uitmaakt van het reeds goedgekeurde VIS-traject “Duurzame en functionele verpakkingen”. Meer informatie over dit laatste vindt u via volgende link.