Handleiding voor het gebruik en de etikettering van aroma’s

De langverwachte handleiding/guidelines voor het gebruik en de etikettering van aroma’s en aromatiserende voedingsingrediënten werd sinds kort gepubliceerd door de CIAA.

De CIAA (Confederation of the Food and Drink Industries of the EU) publiceerde op 8 maart de ‘Industry Guidelines on “Regulation (EC) No. 1334/2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods”’.

“Regulation (EC) No. 1334/2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods”, die voor het grootste deel van kracht ging op 20 januari 2011 is vaak erg onduidelijk en op verschillende manieren interpreteerbaar. Om hierin duidelijkheid te scheppen heeft de CIAA opgelijst hoe deze nieuwe wet te interpreteren en toe te passen, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. De “Industry Guidelines” zijn bedoeld om producenten van voeding en dranken, evenals de omringende industrieën eenduidig te informeren over de belangrijkste zaken waarmee rekening moet gehouden worden bij het gebruik en de etikettering van aroma’s en aromatiserende voedingsingrediënten in levensmiddelen.

Naast definities en interpretaties is ook een tijdslijn opgesteld met indicatie wanneer de verschillende regels moeten toegepast worden.

Meer Info

CIAA Industry Guidelines on “Regulation (EC) No. 1334/2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods”