VCBT testte hardheidsmeters voor aardbei

Fruittelers, handel en veilingen zijn op zoek naar een accurate en snelle hardheidsmeter voor aardbeien. Hardheid is immers een belangrijke kwaliteitsparameter en leidt vaak tot discussies bij keuringen. Het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) testte in het kader van een IWT project (IWT 70585) een aantal meters. Dit onderzoek leidde tot interessante resultaten.

Criteria voor een “goede” hardheidsmeter voor aardbei

De aanleiding voor dit onderzoek waren discussies bij keuring rond subjectiviteit. Dit geeft al aan dat de nieuwe meter objectief moet zijn, operator-onafhankelijk. De praktijk moet ermee werken, dus de meter moet handig en snel in gebruik zijn. Met dit in het achterhoofd werd een selectie gemaakt en een aantal meters geselecteerd en aangeschaft voor de testen. Ze werden vergeleken met de referentie in het lab.

Vergelijking van 5 toestellen

De Durofelmeter (CTIFL, Frankrijk) is een hardheidsmeter die nu reeds voor hardheidsmetingen wordt gebruikt in proeftuinen en veilingen. Het toestel kost rond 2000€ en meet op een schaal van 1-100 zonder eenheden. M5-5 (Checkline Europe) is een hardheidsmeter die de hardheid meet door indringing van een plunjer van 8mm in de vrucht (destructief), hij meet in N. De meter werd getest, los in de hand (860€) en op een manuele teststand (1330€). Tenslotte testte men ook de Firmtech (UP GmbH, Duitsland). Deze meter meet de hardheid van de vruchten in g/mm en kost 7414€. Tenslotte werden alle meters vergeleken met de universele testbank in het lab (Stable Micro Systems, TA.XTplus). De Durofel bleek operator-afhankelijk te zijn, de andere meters niet. De absolute waarden konden enkel worden vergeleken worden tussen de meters die in N meten, zijnde M5-5 en TA.XTplus.

 

Conclusie

Met een eenvoudige krachtmeter zoals de M5-5, met aangepaste loadcell in de range van de meetwaarden, kan een nauwkeurige meting worden uitgevoerd als deze op een manuele teststand wordt geplaatst. Een meting in de hand geeft minder betrouwbare en steeds lagere waarden. 

Bron

IWTproject 70585