Niet geëtiketteerde allergenen kosten jaarlijks miljarden euro’s aan bedrijfsleven in Europa

Uit de jaarlijkse statistieken van het Rapid Alerts system van de EU blijkt dat het overgrote deel (ca. 60%) van de meldingen handelen over allergenen. In de meeste gevallen was de oorzaak van deze Alerts terug te brengen tot niet geëtiketteerde allergenen.

Uit het jaarrapport 2009 van het FAVV blijkt dat in de transformatiesector 1.348 controles werden uitgevoerd waarbij de allergenenetikettering gecontroleerd werd, onder andere door een verificatie van de recepten. Alle hier onder vermelde allergenen werden hierbij in beschouwing genomen; 101 controles (7,5 %) waren niet conform. In de distributiesector werden 1.436 controles uitgevoerd waarbij de allergenenetikettering gecontroleerd werd; 180 controles (12,5 %) waren niet conform.

Het aantal voedselallergieën lijkt toe te nemen bij vooral de jongste generatie. De gevaarlijkste allergische reactie is de anafylactische shock die vaak levensbedreigend kan zijn. Ook zeer kleine hoeveelheden van een allergeen kunnen een dergelijke reactie uitlokken. De kleinste hoeveelheid waarbij een allergische reactie optreedt, kan erg variëren al naargelang de voedselallergie en de persoon. Het enige dat een persoon met een voedselallergie dus kan doen, is het allergeen vermijden maar daarbij is een duidelijk en leesbaar etiket op elk voorverpakt voedingsmiddel een absolute noodzaak. De wetgeving inzake etikettering bepaalt dat het gebruik van 14 allergenen (glutenbevattende granen, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, bepaalde noten, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine, weekdieren en afgeleide producten en sulfi et boven 10 mg/kg of 10 mg/l) in de ingrediënten duidelijk moet vermeld worden op het etiket.

Schade en oorzaak

Recalls kosten het bedrijfsleven in Europa jaarlijks miljarden euro's zo blijkt uit een analyse van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon Nederland.

Zo zijn er de kosten van onderzoeken, van het terughalen en het vernietigen van de betrokken producten. Tel daarbij op de advertenties om de consument op de hoogte te stellen van de terughaalactie. Bij een levensmiddel dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid moet namelijk een advertentie met een publiekswaarschuwing worden geplaatst in minimaal twee landelijke dagbladen.

Daarnaast is er omzetverlies doordat het product tijdelijk niet verkrijgbaar is en doordat de naam van het product of merk worden geschaad. Om dat te herstellen is soms een dure advertentiecampagne nodig.

Bronnen

  • http://www.evmi.nl/nieuws/voedselveiligheid-kwaliteit/941/recalls-kosten-eu-bedrijven-miljarden.html
  • http://www.sectorlink.be/niet-ge-tiketteerde-allergenen-kosten-jaarlijks-miljarden-euros-aan-bedrijfsleven-europa-20101206252

Meer Info

  • Rapid Alerts System (EU): http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
  • jaarrapport 2009 (FAVV): http://www.favv.be/jaarverslagen/_documents/AV2009_Nl_S_000.pdf