European Coatings Conference (ECC): Packaging coatings?

Coatings(deklagen) op verpakkingsmaterialen zijn niet zo maar coatings. Zij hebben een functie en dienen dikwijls bedrukbaar te zijn. Maar waarom zouden zij de barrière-eigenschappen ook niet kunnen verbeteren? Hieronder een aantal opvallende uitspraken, waarvan de volledige draagwijdte in de respectievelijke presentaties kan worden opgevolgd.

Volgende thema’s kwamen aan bod tijdens de conferentie (ECC) op 12 en 13 oktober 2010 in Berlijn. Pack4Food volgt nauwgezet alle ontwikkelingen in kritische sectoren op en informeert zijn leden over relevante thema’s voor de ontwikkelingen (innovaties) binnen hun werkgebied. Hieronder volgt een korte samenvatting van de besproken thema’s.

Volgens Rachida Semail (Keller and Heckmann LLP) bestaat er nog geen geharmoniseerde EU-wetgeving voor alle bedrukte verpakkingsmaterialen. Materialen zoals papier en karton vallen niet onder de plastic directives (2002/72/EC). Zie A hieronder. Componenten voor lijmen, coatings en inkten worden niet voorgeschreven door de Europese wetgeving. De regeringen uit de verschillende landen wordt aanbevolen, zoals beschreven in volgende link hierover zelf beslissingen te nemen. Zie B hieronder. Andere interessante Europese referentiepunten zijn het CEPE en Eupia: zie C en D hieronder. Naast voorbeelden uit de Franse en de Zwitserse wetgeving wordt ook verwezen naar een mogelijk andere aanpak. Een lidstaat dat een materiaal importeert zou, indien het dit wil tegenhouden, zelf moeten aantonen indien dat het materiaal niet veilig is ….

Juha Nikkola (VTT, Finland) vertelt dat PE op plasmabehandeld karton een betere weerstand biedt tegen vet. Daarenboven zouden aminogebaseerde coatings ook een anti-microbiele werking vertonen. Verschillende plasma-systemen (Corona, Atmosphéric Plasma Treatment en Vacuum Plasma) worden vergeleken in functie van kost en toegevoegde waarde. Markus Kleebauer (Papiertechnische Stiftung) stelt dat papier en karton wegens een tekort aan functionele karakteristieken marktaandeel verloren heeft ten opzichte van de plastics. Nochtans zit dit papier en karton als hernieuwbaar materiaal meer in de duurzame hoek van de materialen. Vandaar dat coatings, die een aantal barrière- of actieve eigenschappen inbrengen verder worden onderzocht door het FTP (Forest based sector Technology Platform). Anna Nestorson (Xylophane AB) geeft een prachtig overzicht over het materiaal Xylan, gebaseerd op polysaccharides komende uit nevenproducten van bos- en landbouwafval. Het materiaal zou een zeer goede zuurstofbarrière hebben en zou geschikt zijn om in multilaagstrukturen te worden gebruikt. Er zijn reeds verschillende toepassingen in de markt. Jan Besamusca (DSM) gaat er van uit dat LCA’s(Life cycle analyses) te veel vertrekken van een aantal vooronderstellingen die een correcte vergelijking van verschillende materialen moeilijk maakt. De carbon foot print zou een betere indicator zijn. Bovendien is er het Novomer project waar CO2 en CO zouden worden gebruikt voor de productie van laag moleculair gewicht componenten voor coatings en inkten…. Jaima Grunlan (Texas University) zoekt partners in de industrie om een transparante zuurstofbarrièrecoating op basis van nanocomposieten voor polymeerfilms te ontwikkelen. Ralf Dickmann (Actega Rhenania) legt ons uit wat heat seal lacquers zijn, met welke thermoplastische resins er wordt gewerkt en voor welke toepasingen ze worden gebruikt. Zo zouden voor levensmiddelenverpakkingen meer PET-resins worden gebruikt terwijl in de pharmacie en voor dierenvoeding de meer performante PVC of PVDC- resins het goed doen. Peter Brownrigg (Sun Chemical) vraagt zich af of designers over voldoende technische kennis van verpakkingsmaterialen beschikken. Daar wordt een pleidooi gehouden voor de barrière coating ipv een barrièrelaag die dan nog een extra lijmlaag zou nodig hebben.

Kay Yeong (Xennia) geeft een overzicht van een aantal mogelijkheden voor functionele coatings toepasbaar met inkjet technologie. Helmut Grager(BASF SE) heeft het over lage migratie foto-initiatoren en de voorwaarden die hierbij dienen te worden vervuld. Paul Gevaert (Cytec Surface Specialities) geeft een mooi overzicht van technische aspecten bij UV/EB gedroogde inkten. Alleen maar indien er aan een degelijk GMP-programma (Good Manufacturing Practices) wordt gewerkt is het mogelijk om met de huidige wetgeving in regel te zijn..

Pack4Food ism de verschillende bijhorende kennisinstellingen(zei website www.pack4food.be) steunen die GMP-benadering en organiseren regelmatig activiteiten rond dit thema.

Bron: European coatings Conference 12 en 13 oktober 2010 Berlijn

Hieronder apart uitgebreide links van links in de tekst.

  • A.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:220:0018:0018:EN:PDF
  • B.http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/public_health/food_contact/Resolution%20AP%20_2004_1%20on%20coatings.pdf
  • C.http://www.google.be/search?hl=nl&q=CEPE+guidelines
  • D.http://www.foodcontactmaterials.com/materials/eupia%20indirect%20foodcontact.pdf