Door wat laat consument zich leiden

De afwezigheid van additieven op het etiket, respect voor mens en natuur, bewezen gezondheidsclaims en nog veel meer.

Aankoopcriteria in 2010

De consument laat zich vandaag, meer dan vorige jaren, leiden door de fundamentele aspecten van een product. Zo zijn prijs, kwaliteit, versheid en smaak belangrijke criteria. Bovendien wordt steeds meer aandacht besteed aan de productinformatie op het etiket.  De samenstelling, de geur, het uitzicht, het respect voor milieu, voor eerlijke handel en voor dierenwelzijn, behoorlijke werkomstandigheden voor de producenten en de afwezigheid van additieven en het niet gebruiken van ggo’s worden als overige criteria genoemd door de consumenten.

Keuzecriterium

Belangrijk voor x % van consumenten

Prijs

28

Kwaliteit

24

Versheid

20

Smaak

7

Samenstelling

7

Merkvertrouwen

2

Uitzicht

2

Gezond product

2

 

 

 

 


Aandachtspunten voor 2011

Ook in 2011 blijft de productinformatie op het etiket een belangrijk criterium.

Processing is out, de consument staat weigerachtig tegenover producten met additieven die een overdreven lange houdbaarheid hebben. Dit weerspiegelt zich in de ‘natuurlijk’ en ‘clean label’ trends waar de USA vandaag al door overspoelt wordt.

Hier volgt ook nog een andere trend uit, namelijk alternatieve ‘technologie’ met positieve effecten op smaak, houdbaarheid en presentatie. De uitdaging zal er in bestaan om het gebruik van deze alternatieve technologieën op een eenvoudige manier uit te leggen aan de consument. 

Het nieuwe buzzwoord is ‘bewezen’. De bedrijven die gezondheidsclaims mogen gebruiken van EFSA zullen hier maar al te graag op inspelen om eerder sceptische consumenten te overtuigen van hun functionele producten. Het gebruik van ‘bewezen/proven’ is enorm gestegen, er is een verdubbeling ten opzichte van 2008. Als gevolg hiervan is actieve gezondheidspositionering (food plus) afgenomen, terwijl passieve positionering (food minus) toegenomen is.

Respect voor duurzaamheid wint nog steeds aan belang. Zowel voor de natuur als om humanitaire redenen, blijven bedrijven meer duurzame praktijken toepassen (bv. fair trade, vrijlopende dieren, enz.). 

Bronnen