Kan PLA gebruikt worden voor toepassingen als actieve verpakking?

Een recent overzichtsartikel bespreekt de state-of-the-art van PLA: de productie, de toepassingen, migratie, nanomaterialen,…. Bovendien wordt nagegaan of PLA een toekomst heeft als actieve verpakking.

Actieve verpakkingen veranderen de condities in de verpakking zodat de houdbaarheid van het product verlengd wordt en/of de voedselveiligheid en sensorische eigenschappen verbeterd kunnen worden. De meest gekende voorbeelden zijn absorbers (O2, CO2, Ethyleen,…). Andere voorbeelden zijn vocht regulators en, antimicrobiële of antioxidatieve componenten die vrijgesteld worden uit de verpakking.

Aangezien het integreren van deze componenten in de verpakking duurder is dan het toevoegen van de component aan het levensmiddel, moet dit ook een meerwaarde hebben. Een voordeel van de integratie in de verpakking is het langzaam vrijstellen van de actieve stof uit het verpakkingsmateriaal.

Omdat PLA biodegradeerbaar en niet toxisch is voor het menselijk lichaam, wordt PLA en zijn copolymeren (bv. Poly-glycolzuur) reeds in de farmaceutische en medische wetenschappen gebruikt als drager van componenten die langzaam in het lichaam vrijgesteld moeten worden. In het domein van de voeding zijn echter nog maar zeer weinig toepassingen gekend. Er werd wel reeds een film ontwikkeld waarbij antioxidanten (bv. tocoferol,) geïncorporeerd werden in een polymeer (melkzuur-co-glycolzuur). De film werd toegepast voor het verpakken van melkpoeder en dit leidde tot een zekere stabilisatie van het melkvet tijdens blootstelling aan lucht. Andere recente wetenschappelijke studies hebben de langzame vrijstelling van antimicrobiële componenten uit PLA bestudeerd. Dit zijn dan voornamelijk bacteriocines zoals nisine, melkzuur, lysozym en chitosan. Het voordeel is dat tijdens de houdbaarheid een constante, relatief hoge concentratie aan de actieve component behouden kan blijven. De studies toonden echter aan dat soms inactivatie van de component werd vastgesteld wanneer de component vastgehecht werd aan het polymeer.

Bovenstaand overzichtsartikel toont aan dat verdere studies omtrent de voordelen van PLA of andere biodegradeerbare materialen als drager van actieve verpakkingscomponent nodig zijn.

Bron

Jamshidian, M., Tehrany, E.A., Imran, M., Jacquot, M. and Desorbry S. (2010). Poly-lactic acid: production, applications, nanocomposites, and release studies. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 9, 552-571