Hoe zijn innovatieve verpakkingsconcepten en efficiënte recyclagesystemen te combineren?

Begin oktober vond in Brussel het 5de internationale Pro Europe congres plaats rond de stand van zaken én de toekomst van recyclage in de verpakkingssector. Ook de link met innovaties in de verpakkingen werd hierbij gemaakt.

Door de continue ontwikkeling inzake functionaliteit van verpakkingsmaterialen (vb. betere barrières) alsook het op de markt komen van nieuwe grondstoffen (vb. bioplastics) zal de afvalverwerker meer en meer geconfronteerd worden met een diverse stroom aan verpakkingsmaterialen. Indien een deel van die stroom gerecycleerd wordt naar nieuwe verpakkingsmaterialen kan dit een probleem opleveren voor de kwaliteit van het recyclaat. Hierbij kan gedacht worden aan de aanwezigheid van biogebaseerde componenten (vb. PLA), actieve materialen (vb. zuurstofabsorbers), intelligente materialen (vb. thermochrome inkten) en nanogebaseerde componenten (vb. kleimaterialen).

Op het congres werd gepleit via onder andere een workshop rond innovatieve verpakkingen en recyclage voor een duidelijke communicatie tussen enerzijds de verpakkingsproducenten en anderzijds de afvalverwerkingsbedrijven en –organisaties. Welke verpakkingsontwikkelingen komen eraan en kunnen mogelijks een invloed hebben op de recyclage en andere afvalverwerkingsopties? Bij deze discussie dienen uiteraard ook andere stakeholders betrokken te worden waaronder de voedingsbedrijven, de distributiesector en consumentenorganisaties. In de workshop, waarbij Unilever, Pack4Food, Artenius PET Packaging Europe en EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations) meer duiding gaven via presentaties, werd verder benadrukt dat een optimaal evenwicht dient gevonden te worden tussen beschermende eigenschappen van verpakkingen en hun recyclagemogelijkheden. Ook moet aandacht besteed worden aan zo optimaal mogelijke recyclagepathways. Het recycleren van PET-flessen tot nieuwe PET-flessen is hiervan een mooi voorbeeld. 

Naast bovenstaand thema werden nog andere onderwerpen besproken via workshops en panelgesprekken zoals de verantwoordelijkheid van producenten bij het op de markt brengen van gerecycleerde materialen, hoe omgaan met verschillende afvalstromen,… De verschillende presentaties zijn terug te vinden via volgende link: presentaties dag 1 en presentaties dag 2. Op de ledenpagina van de Pack4Food-website volgt verder nog een uitgebreider verslag van dit Pro Europe congres.

Bronnen

  • Green Dot 2010: Green Economy in Action – 5th International Pro Europe Congress, Brussels, 7-8 October 2010.
  • Pack4Food (www.pack4food.be)