Yoghurt consumptie en impact op darmmicrobiota

Recente studie toont aan dat de darmmicrobiota veranderden volgens het al dan niet consumeren van yoghurt.

Het doel van de studie was de vergelijking van de samenstelling en het metabolisme van microbiota in humane faeces bij proefpersonen die al dan niet yoghurt consumeren. Onder darmmicrobiota wordt de in de darm aanwezige microbiële populatie verstaan. De yoghurt consumenten in de studie aten dagelijks 200 à 400 g yoghurt. Voor deze studie werd gebruik gemaakt van de SU.VI.MAX cohort studie.

Yoghurt

Yoghurt is gefermenteerde melk, waarbij fermentatie plaatsgrijpt door toevoeging van starter-culturen (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus en Streptococcus salivarius sspthermophilus). Recent worden ook andere bacteria, zoals lactobacilli of bifidobacteria, toegevoegd waardoor de gefermenteerde melk functionele eigenschappen krijgt.


De yoghurt startercultuur Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus werd teruggevonden in 73 % van de faecale monsters bij yoghurt consumenten en in 28 % bij zij die geen yoghurt consumeren. De Lactobacilli zijn potentieel voordelige bacteriën.

Bij de yoghurt consumenten was de hoeveelheid Enterobacteriaceae significant lager en b-galactosidase significant hoger. Naarmate meer yoghurt geconsumeerd werd, was het gehalte aan b-galactosidase hoger. De b-galactosidasen zou afkomstig zijn van Streptococcus salivarius ssp. Thermophilus. De aanwezigheid van dit enzym suggereert dat dezeStreptococcus de intestinale transit overleeft, hoewel deze niet significant bleek te verschillen tussen de twee consumentengroepen.

Bronnen

  • British Journal of Nutrition (2007), 97, 126-133 (het volledige artikel is gratis toegankelijk)
  • SU.VI.MAX studie: Control Clinical Trials (1998), 19, 336-351