Acticoa voor langer leven

De consument linkt zwarte chocolade aan gezondheid. De recent gelanceerde acticoa chocolade van Barry Callebaut speelt hier volledig op in.

Barry Callebaut heeft een methode ontwikkeld waardoor de polyfenolen die aanwezig zijn in de cacao bonen langer bewaard blijven tijdens processing. Bij de standaard cacao processing gaat tot 70 % van de natuurlijke aanwezige polyfenolen verloren, terwijl dit bij de Acticoa methode slechts 20 % bedraagt.

In opvolging van de hogere aanwezigheid van polyfenolen in de acticoa chocolade werd nagegaan wat het effect is van consumptie op de levensduur. Hierbij werden 60 ratten al dan niet blootgesteld aan oxidatieve stress en consumeerden deze ratten al dan niet Acticoa.

Een controlegroep van 15 ratten werd niet blootgesteld aan oxidatieve stress en ontving een placebo. De andere 3 groepen (van telkens 15 ratten), die wel blootgesteld werden aan oxidatieve stress, ontvingen gedurende twee weken ofwel 24 mg Acticoa per kg lichaamsgewicht ofwel een placebo. De groep ratten die blootgesteld werden aan oxidatieve stress en die Acticoa innamen hadden een levensduur die 30 % langer was dan de ratten die een placebo ontvingen en blootgesteld werden aan oxidatieve stress. De levensduur van deze laatste groep kwam ongeveer overeen met de groep ratten die niet blootgesteld werden aan oxidatieve stress.

Uit de studie bleek ook dat de ‘acticoa & oxidatieve stress’ ratten meer voedsel en water consumeerden dan de ‘placebo oxidatieve stress’ ratten.

Deze studie geeft aan dat de dagelijkse consumptie van kleine hoeveelheden chocolade rijk aan polyfenolen een positieve impact kan hebben op de levensduur. Het opzetten van een gelijkaardige studie met mensen duurt enkele tientallen jaren, wat niet haalbaar is voor Barry Callebaut. De volgende stap die wel uitgevoerd zal worden is het bepalen van het effect van polyfenolen op bepaalde biomerkers die een invloed hebben op het verouderingsproces.

De resultaten van de studie zijn nog niet gepubliceerd maar bevinden zich in een voorbereidende fase van communicatie. Meer info kan gevonden worden op de websitewww.acticoa.com. Op deze website vindt u ook meer info over:

  • de biobeschikbaarheid van cacao polyfenolen
  • de gezondheidseffecten van cacao polyfenolen

Bron: www.acticoa.com, NutraIngredients;com