Verbetering van het uitstalleven bij appelen en peren

Dit seizoen gaat AgroFresh het gebruik van SmartFresh bij peren op beperkte schaal introduceren. De inzet van SmartFresh in perencellen zal nauwlettend worden gevolgd door VCBT in Leuven, AFSG in Wageningen en FruitConsult, instellingen waar AgroFresh nauw mee samenwerkt.

Gebruik van SmartFresh kent belangrijke voordelen: na appel nu ook peer

Het effect van Smartfresh op appel is reeds goed gekend bij fruittelers. Vruchten die werden behandeld met deze rijpingsremmer zijn langer houdbaar op het schap en in het handelskanaal. Dit biedt extra mogelijkheden voor export. Voor Conference, de exportpeer bij uitstek, is de nood voor langere houdbaarheid groot. Daarom worden de mogelijkheden van Smartfresh op Conference, en peer in het algemeen, uitvoerig getest. Uit onderzoek is gebleken dat bij peren in de mechanische bewaring tot 1 februari het optreden van hol en bruin voor 99% is uitgesloten en er bij het sorteren het ontstaan van sorteerschade, de zogenaamde vegen, minder voorkomen. Het doel van het gebruik van SmartFresh bij peer is vooral bedoeld voor het behoud van hardheid, grondkleur, betere schil- en steelkwaliteit en verbetering van het uitstalleven.

 

De presentatie in het winkelschap van peer kan veel beter, dit zal resulteren in meer herhalingsaankopen door consumenten. Daarnaast kunnen nieuwe markten bereikt worden wat kan resulteren in betere afzetkansen voor de voor telers en handel zo belangrijke peer. Belangrijke voorwaarde is dat de peren goed smaken alvorens geoogst te worden. Bij te vroeg oogsten komt de SmartFresh peer onvoldoende op smaak en dus moet het oogsttijdstip van de peer optimaal zijn. De inzet van SmartFresh op peer wordt dan ook onder een streng protocol uitgevoerd.

Energieverbruik nader bekeken 

Onderdeel van het dit jaar uitgevoerde onderzoeksprogamma is een verkennend onderzoek of het met gebruik van SmartFresh mogelijk is peren bij een temperatuur boven nul te bewaren in tegenstelling tot de tot nu toe standaard gehanteerde onder nul instelling. Deze temperatuurverandering kan mogelijk tot een aanzienlijke energiebesparing leiden.  In België worden dergelijke testen door VCBT uitgevoerd op Jonagold waarbij behandelde vruchten op hogere temperatuur worden bewaard en het energieverbruik en de kwaliteit wordt vergeleken met dat van onbehandelde vruchten op lagere temperatuur.

Bronnen