Hoe gaan Vlaamse bedrijven om met trends?

Shopping for stories. Health & Wellness. Ecologisering. Vergrijzing. Authenticiteit. Nostalgie. Digital Natives. Dit is maar een korte opsomming van trends die voor Vlaamse bedrijven de basis zijn voor innovaties.

Hogeschool Gent onderzoekt op welke manieren Vlaamse bedrijven aan trendanalyse doen. Er werden hiervoor interviews afgenomen bij professionals uit twintig verschillende sectoren. De bedoeling was meer te weten te komen over de motivaties en methodologie achter trendanalyse.

Enkele verrassende resultaten!

  • Trendonderzoek is in de meeste bedrijven gestart uit marktonderzoek. Sommige bedrijven beweren al jaren aan trendanalyse te doen, maar pas de laatste jaren op formele manier.
  • Diegenen die intern de trendanalyse uitvoeren, bevinden zich hoog in de bedrijfshiërarchie. In KMO’s is dit zelfs veelal de zaakvoerder.
  • Er zijn ook bedrijven die de trendanalyse volledig of gedeeltelijk uitbesteden. Bij de kleinere bedrijven is dit het kopen van boeken en trendrapporten van bekende nationale en internationale trendwatchers. Anderen wonen specifieke evenementen bij of huren trendwatchers in voor een inspiratievolle lezing in het bedrijf zelf. Sommige grotere bedrijven gaan zelfs een stuk verder en laten de trendwatcher een studie op maat van het bedrijf uitwerken.

Een van de belangrijkste onderzoeksvragen was of bedrijven ook effectief een meerwaarde zien in die trendanalyse. De ondervraagde bedrijven zien het als een tool om enerzijds meer klantencentraal te gaan denken en anderzijds een beter zicht te krijgen op de wereld rondom hen. Naar innovatie toe wordt trendanalyse voor velen gezien als de ultieme bewijsvoering waarom een bepaald product of bepaalde dienst veel slaagkans heeft. Anderen beweren dat trends zorgen voor inspiratie, vernieuwende ideeën of een andere kijk op bepaalde dingen. Dit laatste kan wel kloppen, want toen gevraagd werd waar trendanalyse zich bevindt in het innovatieproces antwoordde iedereen steevast ‘aan het begin’.

Wilt u hierover meer weten?

U krijgt het volledige document met de onderzoeksresultaten van ‘trendanalyse bij Vlaamse toonaangevende bedrijven’ per e-mail toegestuurd door de online vragenlijst van het onderzoek in te vullen.

Vragenlijst op http://www.surveymonkey.com/s/88DZ9F6


Bovendien maakt u ook kans om een boekenbon van de Standaard Boekhandel of een Bongobon, beiden ter waarde van 25 euro te winnen.De vragenlijst is bedoeld voor iedereen nauw betrokken met deze materie: productontwikkeling en innovatie, business intelligence, business strategies, … Alle gegevens in de enquête worden vertrouwelijk behandeld.

Bron

Hogeschool Gent, PWO-project ‘Trendanalyse als meerwaarde bij innovatie?’ - www.bestonderzoek.be - grietje.vermoortele@hogent.be