Ontwikkeling van slimme RFID’s voor monitoring logistieke keten van bederfbare goederen.

Flinterdunne tags die tal van omgevingsparameters monitoren en via een draadloos platform met deze informatie de gebruiker een beeld geven van het kwaliteitsverloop van het produkt in de keten. NXP semiconductors Belgium, VerHaert New Products & Services en BIOSYST-MeBioS, K.U.Leuven, zijn de Vlaamse partners in het nieuw opgestarte Pasteurproject (IWT) die zullen samenwerken om dergelijke tags binnen afzienbare tijd te ontwikkelen.

Doel

Een draadloos sensorplatform wordt ontwikkeld om de omgevingscondities te monitoren van bederfbare goederen in de logistieke keten tussen producent and consument. Op basis van deze technologie kan de kwaliteit van een produkt beter gegarandeerd worden tijdens het verloop door de hele logistieke keten. Het sensorplatform zal gebaseerd worden op een intelligent RFID label waarin meerdere sensorfunkties gebundeld worden.

Toepassingen

De ontwikkelde slimme sensortechnologie kan worden gebruikt om de omgevingscondities (input) te meten, vast te leggen en deze ‘historische’ data draadloos door te sturen op aanvraag (output). De nieuwe sensoren die ontwikkeld zullen worden voor deze toepassing zullen detectie mogelijk maken van voornamelijk temperatuur, relatieve vochtigheid, pH, gassen relevant voor verpakte voeding en verse groenten en fruit. De ontwikkelde sensortechnologie kan toegepast worden in een brede waaier van toepassingen, gaande van de logistieke keten (bv. traceerbaarheid en kwaliteitsmanagement), toepassingen in de huiselijke omgeving (bv. detectie van schadelijke gassen zoals CO), medische toepassingen (bijv. therapie-opvolging en opvolging van wondverzorging)…… Er zal door BIOSYST-MeBioS, K.U.Leuven een case-study worden uitgevoerd op de logistieke keten van appels, tomaten en aardbeien en door Verhaert op koolzuurhoudende dranken. Voor groenten en fruit zal BIOSYST-MeBioS, K.U.Leuven de data gebruiken voor de ontwikkeling van mechanistische en statische kwaliteitsmodellen die de kwaliteitsveranderingen van fruit en groenten beschrijven tijdens hun verloop in de logistieke keten.


Figuur: Schematische weergave van een slimme sensortag, bestaande uit een stroombron, een geIntegreerde sensorplatform, een IP blok met microprocessor,geheugen en klok, en een antenne die communiceert met de externe lezer.

Produktiekost laag houden

Dit project is uiterst belangrijk voor de vooruitgang in de ontwikkeling van RFID toepassingen in de retail-sector. Heden ten dage wordt RFID gebruikt voor de opvolging van palletten of containers en ook steeds meer voor dure consumentenartikelen en in de farmaceutische industrie. Om toepassing mogelijk te maken op doos/kist-niveau (voor lage prijs artikelen) is het belangrijk de volgende factoren verder te ontwikkelen:

  • Extreem lage kosten (~25 c$)
  • Analyse en controle van goederen met meerdere sensoren (T, pH en gas sensoren)
  • Laag vermogen verbruik van de technologie (~3mWh over de gehele levensloop)
  • Ingebouwde aangepaste beveiliging

Kadering in Europees project

Pasteur is een Catrene-project (Cluster for Application and Technology Research in Europe on NanoElectronics) . CATRENE organiseert pre-competitieve O&O-samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen in thema's gericht op de halfgeleider industrie. IWT financiert de Vlaamse bedrijven en hun partners in CATRENE- projecten binnen de O&O-bedrijfsprojecten, en hierbij komt men in aanmerking voor Extra steun voor samenwerking. De andere projectpartners in dit project zijn Nederland, Oostenrijk en Spanje. Voor meer info: zie www.catrene.org.

Bron en meer info

Projectvoorstel Pasteurproject IWT

Dr. Romano Hoofman, romano.hoofman@nxp.com