Einde van TRUEFOOD, begin van innovatie in traditionele levensmiddelen

Het sturen van de kaasrijping en daarbij nog energie besparen ook ; het voorspellen van het gedrag van pathogenen of een tool om de zoutdistributie in ham en gerookte zalm te meten en zo het zoutgehalte kunnen optimaliseren: dit zijn enkele van de realisaties van het TRUEFOOD –project.

Het Europees project TRUEFOOD werd afgesloten op 30 april 2010. In TRUEFOOD werd onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit voor traditionele voedingsproducten, met aandacht voor innovatieve oplossingen.

Enerzijds was er een wetenschappelijk luik waarin de aandacht uitging naar:

 • consumentenverwachtingen voor traditionele producten in kaart brengen
 • voedselveiligheid van traditionele producten verbeteren
 • voorspellen van modellen/risk assessment
 • verbeteren nutritionele kwaliteit van traditionele producten

Anderzijds lag de focus in het industriële luik op:

 • verbeteren marketing en organisatiemethodes binnen de keten van traditionele producten
 • demonstraties in pilootinstallaties
 • analyse van projectimpact op sociale en omgevingsfactoren
 • training en informatieverspreiding.

Voorbeelden van realisaties:

 • In kaart brengen van kaasrijping: er werd een ‘ademhalingscel’ ontwikkeld waarmee de kaasrijping kan worden gemonitord.
 • Sturen van de kaasrijping en daarbij nog energie besparen: er werd een nieuwe strategie ontwikkeld om de luchtstroming in kaart te brengen en te optimaliseren, zo kan de energiekost verlaagd worden.
 • Inschatten van gedrag van pathogenen: er werd een model geoptimaliseerd dat het gedrag van pathogenen in traditionele levensmiddelen ‘voorspelt.’ Hierbij werd ook rekening gehouden met het feit dat in realiteit de temperaturen zelden stabiel blijven.
 • X-ray tomography system (CT) om zoutdistributies in kaart te brengen (en zo de zoutgehalten te kunnen optimaliseren)

De belangrijkste resultaten zijn beschreven in het document in bijlage. Wil u meer weten hierover? Aarzel niet ons te contacteren!

Meer info

De projectwebsite: http://www.truefood.eu/INFOforSMEs/INFOsheetsDoc.asp