Trends in actieve en intelligente verpakkingen

Een recente studie voorspelt een toename aan toepassingen van actieve en intelligente verpakkingsconcepten door enerzijds nieuw beschikbare technologieën en anderzijds interesse bij zowel industrie als consumenten.

De studie getiteld “The future of Active and Intelligent Packaging in Food and Drinks” verschenen bij Business Insight Reports beschrijft dat factoren zoals voedselveiligheid, traceerbaarheid, afvalbeleid en duurzaamheid de interesse en toepassingen in actieve en intelligente verpakkingen stimuleren.

Bij actieve verpakkingen worden de eigenschappen van het verpakt levensmiddel gewijzigd nadat de verpakking werd gesloten. Een voorbeeld hiervan zijn zuurstofabsorbers die de residuele zuurstof uit het levensmiddel halen en de verpakking zuurstofvrij houden met het oog een beter kwaliteitsbehoud te bekomen. Bovenstaande studie identificeert het incorporeren van absorberende componenten in flessen, folies of labels als een sterkt opkomende trend. Intelligente verpakkingen verschaffen informatie aan de consument over de toestand van het verpakte levensmiddel of zijn omgeving tijdens transport en bewaring. Voorbeelden hiervan zijn tijd-temperatuursindicatoren, die informatie geven over het temperatuurstraject, waaraan het verpakte levensmiddel werd blootgesteld. Meer toepassingen binnen de intelligente verpakkingen zijn mogelijk door onder andere ontwikkelingen in sensortechnologie zoals nanosensoren en biosensoren, waarbij vooral gekeken wordt naar implementatie van deze sensoren in de drankensector en de kant-en-klaarmaaltijden sector.

In welke mate actieve en intelligente verpakkingen hun weg gaan vinden binnen de verpakkingssector hangt af van verschillende zaken. De studie identificeerde onder andere als mogelijke drivers het beperken van productieverliezen (vb. intelligent etiket die houdbaarheidsdatum relateert aan toestand van het levensmiddel) en productdifferentiatie (vb. zuurstofabsorber die resulteert in beter vitaminebehoud). Als mogelijke uitdagingen worden onder andere de prijs van actieve en intelligente verpakkingen en de consumentenperceptie vermeld. Met betrekking tot dit laatste geven consumenten aan dat gezondheid, gebruiksgemak, veiligheid en beter kwaliteitsbehoud de belangrijkste factoren zijn die hen zouden aanzetten meer te betalen voor levensmiddelen, verpakt in actieve en/of intelligente verpakkingen.

Bronnen

Foodproductiondaily.com en Pack4Food