Niet iedereen heeft evenveel baat bij gezonde voeding

Recent onderzoek toont aan dat de effecten van onverzadigde vetzuren sterk afhankelijk zijn van het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde genen.

Het is bekend dat onverzadigde vetzuren, zoals omega-3 en -6 vetzuren een cholesterolverlagend effect kunnen hebben. Soms zijn onderzoeksresultaten echter tegenstrijdig. Volgens prof. Feskens kan de genetische gevoeligheid van de proefpersonen hierin een rol spelen.

In een studie met meer dan 3500 mensen werd nagegaan of genetische variaties van het FADS-gen interageren met een dieet dat rijk is aan overzadigde vetzuren (omega-3 en -6) om de cholesterolwaarden in het bloed te beïnvloeden. Proefpersonen die één bepaalde variant van het FADS-gen hadden, bleken baat te hebben bij zo’n dieet: zij hadden een verlaagd cholesterol. Mensen met de andere varianten bleken ongevoelig te zijn voor het cholesterolverlagend effect van omega-3 en -6 vetzuren. Wanneer de proefpersonen weinig of omega-3 en -6 vetzuren in hun dieet hadden, kon er geen relatie tussen het cholesterolgehalte in het bloed en de FADS-genen worden vastgesteld. Het dieet bepaalde dus of dit specifieke gen zijn invloed doet gelden.

Bronnen