Groei via klassieke opkweek snel detecteren

In microbiologische controle is men steeds op zoek naar snellere detectiemethodes om zo de reactietijd bij eventuele calamiteiten te minimaliseren. Door Biolumix, Inc. werd een snelle detectiemethode ontwikkeld die start volgens de klassieke opkweekmethoden.

Het Biolumix® systeem is geen zwarte doos methode zoals RT-PCR en ATP detectie waarbij de link naar klassieke, vertrouwde methoden vaak ver zoek is geraakt. Bij het Biolumix® systeem gaat men nog steeds het organisme opkweken in een groeimedium. In de plaats van echter te wachten met aflezen tot visuele kolonies verschijnen, wordt gebruik gemaakt van luminescentie en fluorescentie om sneller aanwezige micro-organismen op te sporen. Voor eventuele verdere tests kan verder gewerkt worden vanuit de cup aangezien hierin het micro-organisme levend en wel aangetroffen wordt.

Opbouw systeem

In de vooraf gevulde cups onderscheidt men een incubatie- en een afleeszone. Beide compartimenten zijn van elkaar gescheiden door een membraan om interferentie door troebeldeeltjes of micro-organimsen bij de aflezing te voorkomen. Bij groei in de incubatiezone zal er CO2, een universeel gevormde molecule in het metabolisme van alle organismen, gevormd worden. Het CO2 diffundeert door het membraan naar de afleeszone waar een CO2-sensor voor verkleuring zal zorgen. De mate van absorbantie in de afleeszone is indicatief voor de hoeveelheid micro-organismen die aanwezig zijn in de incubatiezone.

Figuur. Principe van Biolumix ® werking

Iedere cup is gevuld met algemene of specifieke kweekmedia. Er zijn cups beschikbaar voor:

  • Totaal aeroob kiemgetal
  • Coliformen
  • E. coli
  • Combinatie coliformen /E. coli
  • Enterobacteriaceae
  • Gram-negatieve bacteria
  • Melkzuurbacteriën
  • Gisten en schimmels
  • Pseudomonas
  • Staphylococcus

Door deze techniek worden de analysetijden aanzienlijk verlaagd, zo bekomt men onder meer resultaat voor coliformen na 8 uren, voor totaal aeroob kiemgetal vanaf 12 uren en gisten & schimmels na 35 uren. Door een eenvoudige validatie van het systeem ten opzichte van de klassieke methode kunnen productspecifieke ijklijnen worden geprogrammeerd zodat het systeem niet enkel kwalitatief, maar eveneens kwantitatief resultaat kan bieden. Aangezien het systeem een real-time rapportering kent, kan met deze ijklijnen eveneens sneller worden voorspeld welke kant een staal op gaat zodat nog sneller ingespeeld kan worden op mogelijke contaminatie.

 

Figuur Screenshot van software output. ‘out of spec’ stalen worden in rood gemarkeerd

Fluorescentie

De mogelijkheid om fluorescente markers te gebruiken maakt dat een bijkomende bevestiging of differentiatie kan gebeuren in één test. Door bv. een fluorogeen toe te voegen dat specifiek op E.coli O157 reageert, kan met de E.coli test bekeken worden hoeveel E.coli mogelijks aanwezig was, maar ook meteen uitsluiten dat het om de hyperpathogene vorm gaat. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Staphylococcus species en aureus …

Protocol

Het zeer eenvoudige protocol maakt dat het een ideaal systeem is voor bedrijven die nog geen labo microbiologie hebben geïntegreerd in het bedrijf, maar hier wel in bescheiden mate aan wensen te beginnen. Door het introduceren van het Biolumix® systeem bekomt men in één klap alles noodzakelijk voor zowel hygiëne- als productcontrole met een uitgebreide waaier aan mogelijke testcups die nog regelmatig uitbreiding kent.

Contact

In de Benelux wordt Biolumix® verdeeld door LA Biosystems. U kan hiervoor contact opnemen met Louis Spierings (ls@la-biosystems.com).

Bron

LA Biosystems