Vlaamse onderzoekers leveren onderzoek rond vetzuren voor de voedingsindustrie

Persbericht – 28 april 2009

Vlaamse Onderzoekers leveren onderzoek rond vetzuren voor de voedingsindustrie

Flanders' FOOD organiseerde een oproep bij onderzoekers aan universiteiten en hogescholen rond vetzuursamenstelling in de voedingindustrie om onze voeding evenwichtiger te maken. De ingediende projecten zullen eerstdaags aan het bedrijfsleven worden voorgesteld. Innovatieve bedrijven kunnen dan hun keuze maken uit de ingestuurde projecten en die samen met de onderzoekers ook daadwerkelijk uitwerken.  

Wie mooi wil zijn moet vis eten: zegt de volkswijsheid. Hart- en vaatziekten kunnen positief worden beïnvloed door meer inname van onverzadigde vetzuren zoals Omega-3 vetzuren omdat die trombose zouden verlagen.

Maar wat als ik geen vis lust?

Omega-3 vetzuren kunnen we gelukkig ook vinden in levensmiddelen waar Omega-3 bronnen zoals visolie, algenolie en lijnzaadolie aan zijn toegevoegd.

Levensmiddelen die reeds aangerijkt zijn met Omega-3 vetzuren zijn brood en banketproducten, margarines, eieren en eiproducten, pasta, sauzen en dressings, melk en melkproducten, vleesproducten, fruitsappen en frisdranken.

De laatste jaren wordt het belang van Omega-3 vetzuren zelfs onderkend bij preventie of reductie van depressie, epilepsie en de ziekte van Alzheimer. Zelfs tijdens de zwangerschap zijn Omega-3 vetzuren belangrijk voor een goede ontwikkeling van de foetus.

Het belang van Omega-3 vetzuren is zo groot dat de voedingsector en universiteiten of hogescholen samenwerken op dit terrein.

Flanders’ FOOD, een kennisplatform opgericht met steun van de Vlaamse overheid, brengt de kennisinstellingen en de voedingsindustrie samen om te werken aan innovatieve projecten rond Omega-3 vetzuren in de voeding.

In totaal werden 64 innovatie projecten de voorbije maanden ingediend bij Flanders’ FOOD. 7 projecten gaan over de vetzuursamenstelling. Uit deze 64 projecten zullen voedingsbedrijven, groot en klein, op 7 en 18 mei kunnen kiezen. Samen met de betrokken bedrijven of consortia van bedrijven zullen de projecten worden uitgewerkt.

Een opsteker voor de onderzoekers die hun idee ook meteen in de praktijk kunnen brengen. Voor het bedrijfsleven is dit een nooit geziene kans om hun innovatiebeleid te stimuleren en het bedrijf een competitief voordeel te geven. Voor de consument een zekerheid dat onze voeding met de dag evenwichtiger wordt omdat we meer kennis krijgen over de samenstelling en de verwerkingsmethoden.

Hierbij, weliswaar een onvolledige,  greep uit de ingediende projecten.

 • Wijziging vetzuursamenstelling
  De vetzuursamenstelling kan gewijzigd worden door een verhoging van het gehalte onverzadigde vetzuren of een verlaging van transvetzuren en verzadigde vetzuren die we terugvinden in dierlijke producten zoals melk en eieren.

Dit kan worden bekomen door de toevoeging van een component die we terugvinden in rode klaver.

Men kan natuurlijk ook aan de bron het rantsoen van dieren aanpassen zodat de vetzuursamenstelling van dierlijke producten gewijzigd wordt. Voor de industrie bruikbare rekenmodellen moet de bedrijven helpen de samenstelling van het  rantsoen beter in te schatten.

 • Snelle analyse van vetzuren in de voeding
  De diversiteit aan vetzuren maakt het moeilijk om niet alleen de juiste samenstelling te kiezen maar ook om de consequenties ervan op de bewaring, selectie van grondstoffen etc. te analyseren. Vlaamse onderzoekers hebben analyse methoden ontwikkeld die voedingsbedrijven zoals, olie- en voedselverwerkende bedrijven, kunnen inzetten. 
 • Kaas met evenwichtige vetsamenstelling
  Melk en kaas zijn lekker maar rijk aan verzadigde vetzuren. Bij overdaad worden ze niet zelden geassocieerd met obesitas en chronische ziekten. Onderzoek naar de wijziging van vetzuursamenstelling kan kaas opleveren met een gewijzigd melkvetprofiel. Meer inzicht in welke parameters bijgestuurd kunnen worden bij de bereiding van een kwaliteitsvolle kaas kan die niet alleen lekker maar ook evenwichtiger maken.
 • Microalgen als bron van functionele ingrediënten zoals onverzadigde vetzuren, vitamines, kleurstoffen, vezels, goede aminozuren etc. kunnen aangewend worden in onze voeding. Deze nieuwe voedselbron blijkt heel veel potentieel te bevatten. De impact van microalgen bij verwerking of wijziging op de vetzuursamenstelling is nog onvoldoende gekend en verder onderzoek is nodig.
  Bedrijven die algen als nieuwe grondstof kunnen inzetten zijn zeer ruim, gaande van zuivel, bakkerijsector, dranken, gemaksvoeding, groenten- en fruitverwerkende industrie, deegwaren en veel meer.

Wie belangstelling heeft in de ingediende projecten kan die steeds bekijken op www.flandersfood.com. Bedrijven die wensen deel te nemen kunnen ook steeds bellen op het nr. 02 788 43 64.

Wie is Flanders’ FOOD?
Flanders’ FOOD vzw is een kennisplatform dat overheidssubsidies efficiënt inzet om voedingsbedrijven een competitieve voorsprong te geven. Flanders’ FOOD doet dit via samenwerkingsprojecten, het oplossen van problemen van wetenschappelijke en technologische aard opleidingen en netwerking. 193 bedrijven en 27 kennisinstellingen zijn vandaag lid van Flanders’ FOOD.


De komende weken zullen wij dieper ingaan op de subthema’s zijnde vetzuursamenstellingen, oxidatie, microbiologie,........ Per thema zal een afzonderlijk persbericht worden uitgestuurd met achtergrondinformatie rond de wetenschappelijke, bedrijfsmatige en maatschappelijke innovatie.

Indien u meer een specifieke invalshoek wenst rond de bovenvernoemde thema’s dan vernemen wij dat graag.

Coördinaten:
De heer Erwin Lamot
Directeur Flanders’ FOOD
GSM: 0473 59 03 23
Tel: 02 788 43 64
Erwin.Lamot@flandersfood.com
www.flandersfood.com