Innovatie in de voedingssector tegen allergieën

Onze grote kennisinstellingen en innovatieve voedingsbedrijven spannen samen om de aanwezigheid van allergieën te bestrijden. Flanders’ FOOD, een kennisplatform dat voedingsbedrijven helpt een competitief voordeel te creëren, helpt hen hier in.

Een studie* wees uit dat ¼ van de bevolking denkt dat ze de een of andere vorm van allergie heeft. Na een medische consultatie bleek dit echter maar tussen de 1 à 11% te zijn. De kloof tussen de perceptie dat allergieën toenemen en de echte toename ligt ergens tussen beide.

In ieder geval, “indruk” of feit, dat er een toename is van allergieën is voldoende voor de voedingsector om de situatie ernstig te nemen. De Vlaamse overheid met haar kennisplatform Flanders’ FOOD, universiteiten en hogescholen en bedrijven spannen samen om innovaties in te zetten tegen allergenen.

De symptomen van voedingsallergie variëren van ongemakkelijk zijn tot zeer ernstige, zelfs levensbedreigende reacties die onmiddellijke medische behandeling vereisen. De meest voorkomende symptomen zijn jeuk en of zweten. Andere symptomen zijn koorts, astma, irriterende huiduitslag of de maag die overhoop ligt.

Er zijn 120 voedingsmiddelen die allergieën veroorzaken maar de belangrijkste boosdoeners zijn granen met gluten; melk en ei beiden veel voorkomend bij kinderen; noten; pindanoten; sojabonen; vis en schaaldieren.

Voedingsbedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten. Om de consumenten die allergisch zijn te beschermen, vermelden bedrijven op hun producten de mogelijke aanwezigheid van allergenen.

Allergenen kunnen echter ook onbedoeld in voeding voorkomen. Door bijvoorbeeld terecht te komen in een aangrenzende productielijn, waardoor bijvoorbeeld een pindanoten-vrij product toch sporen van pindanoten kan bevatten. “Bedrijven doen al het nodige om de ongewenste aanwezigheid van allergenen te vermijden. Het is Flanders’ FOOD opdracht de bedrijven nog meer te helpen en hun innovaties aan te rijken” zegt Erwin Lamot, directeur van Flanders’ FOOD.

De nieuwe onderzoeksopdrachten die werden ingediend in deze materie bewijzen eens te meer dat Vlaanderen duidelijk haar bijdragen levert in de innovatie van de voedingsindustrie. De ingestuurde projecten hebben betrekken op:

  1. Het verbeteren van reinigingstechnieken en het ontwerpen van gesloten productiesystemen in fabrieken die er moeten voor zorgen dat voedselallergenen niet van het ene proces naar het andere gaan. Dus dat een schilfertje van een pindanootje niet ongewild in een andere tank terecht komt en dus op het bord van een consument allergisch aan pindanoten.
  2. Een tweede project heeft betrekking op de etikettering en onderzoekt in welke mate de verschafte informatie op onze verpakking nog beter kan worden geoptimaliseerd.
  3. Om allergenen in het productieproces te detecteren is een goedkope en snelle technologie nodig. Een nieuwe te ontwikkelen detectiemethode (optische vezeltechnologie) zou daartoe kunnen bijdragen indien de methode kosten efficiënt is en niet te complex in gebruik. De technologie is één. In deze economisch moeilijke periode gaat performantie samen met budgetcontrole. Ook in onze kennisinstellingen heeft men daar terecht rekening mee gehouden, getuigen het project.
  4. Het 4de project in de categorie allergenen van de 64 ingediende projecten heeft tot doel een detectiestrategie op maat van de producent op te stellen. Zo’n strategie moet het bedrijf helpen om kritische controle punten in het productieproces te definiëren en aan te duiden waar mogelijks allergenen in het proces kunnen sluipen.
  5. Mensen met een glutenallergie moeten glutenvrij brood eten. Gluten zorgt voor de typische sponsstructuur van brood. Glutenvrij brood heeft vaak niet de gewenste kwaliteit en smaak. Door het gebruik van innovatieve ingrediënten en grondstoffen zal een beter glutenvrij brood gemaakt worden.

Flanders’ FOOD start eerstdaags met de presentatie van projecten die oa. allergenen een halt moeten toeroepen. Gespecialiseerde afdelingen van alle grote universiteiten en hogescholen namen de uitdaging aan en stuurden onderzoeksprojecten in. Bedrijven uit de voedingsector zullen op 7 en 14 mei kunnen kiezen uit 64 ingediende projecten en beoordelen welk onderzoek hen het grootste competitief voordeel geeft.

Meer informatie over de 64 projecten en de contactdagen is terug te vinden op de website van Flanders’ FOOD www.flandersfood.com of telefonisch op het nr. 02 788 43 64.

Wie is Flanders’ FOOD?

Flanders’ FOOD vzw is een kennisplatform dat overheidssubsidies efficiënt inzet om voedingsbedrijven een competitieve voorsprong te geven. Flanders’ FOOD doet dit via samenwerkingsprojecten, het oplossen van problemen van wetenschappelijke en technologische aard opleidingen en netwerking. 193 bedrijven en 27 kennisinstellingen zijn vandaag lid van Flanders’ FOOD.

* Studie naar dewelke wordt verwezen werd uitgevoerd door EuroPrevall, een opdracht van de EU en vergeleek 900 gepubliceerde studies die betrekking hadden op het kwantificeren van voedsel allergieën.

Informatie voor de pers:

De komende weken zullen wij dieper ingaan op de subthema’s zijnde vetzuursamenstellingen, oxidatie, microbiologie,........ Per thema zal een afzonderlijk persbericht worden uitgestuurd met achtergrondinformatie rond de wetenschappelijke, bedrijfsmatige en maatschappelijke innovatie.

Indien u meer een specifieke invalshoek wenst rond de bovenvernoemde thema’s dan vernemen wij dat graag.