Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten

Het FAVV heeft actiegrenzen gepubliceerd voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen. De reglementaire criteria en actielimieten voor verschillende types voedingsproducten kan u in een Excel tabel terugvinden.

Om de aanvaardbaarheid een product, een partij levensmiddelen of een proces te bepalen, worden microbiologische criteria opgesteld. Deze reglementaire criteria berusten op de af- of aanwezigheid van micro-organismen, het aantal micro-organismen en/of de hoeveelheid toxinen/metabolieten. Levensmiddelen mogen immers geen micro-organismen of hun toxinen of metabolieten bevatten in hoevelheden die een onaanvaardbaar risico inhouden voor de volksgezondheid. Bij het overschrijden van microbiologische criteria, dienen maatregelen genomen te worden op het niveau van de provinciale contorle-eenheden (PCE’s). 

De reglementaire criteria en actielimieten voor verschillende producten en micro-organimsen werden samen gebundeld in een overzichtelijke Excel tabel. Naast verschillende Matrix niveaus vindt u ook of het RTE dan wel NRTE (ready-to-eat / non ready-to-eat) producten betreft.


Fragment uit tabel met reglementaire criteria en actielimieten

In de Excel tabel staan bij de verschillende voedingsproducten, zowel voor de sector Distributie als voor de Sector Transformatie oa ook nog volgende elementen:

  • de te bepalen parameter (micro-organisme / toxinene)
  • het aantal te nemen deelmonsters (n)
  • de grootte van de analyse eenheid
  • limieten betreffende de micro-organismen of toxinen die als adequaat zijn bevonden
    • uitgedrukt op het vlak van kwaliteit (aanwezigheid/afwezigheid)
    • uitgedrukt op het vlak van kwantiteit (= m en M)
  • het maximum aantal deelmonsters dat mag overeenstemmen met deze limieten (c)


Fragment uit tabel met reglementaire criteria en actielimieten (vervolg)

Bron

www.favv.be

Meer info