Online databank voor predictieve microbiologie

De ComBase databank bevat duizenden groei- en overlevingscurven van micro-organismen. Deze vormen de basis voor de ‘ComBase Modelling Toolbox’, een set van webgebaseerde applicaties die vrij toegankelijk zijn en die voorspellen hoe micro-organismen op verschillende omgevingen reageren.


Combase consortium

Het ComBase initiatief is een samenwerking tussen 2 organisaties uit het Verenigd Koninkrijk: het Food Standards Agency en het Institute of Food Research, 2 organisaties uit de Verenigde Staten: het USDA Agricultural Research Service en het Eastern Regional Research Center en 1 organisatie uit Australië: het Food Safety Centre.


Databank

De ComBase databank is gratis toegankelijk via de ComBase Browser en bestaat uit microbiologische groei karakteristieken die verzameld werden uit onderzoek en uit publicaties. Deze databank was oorspronkelijk ontworpen als een onderzoekstool om de effecten van meerdere variabelen op groei, overleven en inactivatie van pathogenen in te schatten. Later werd de databank aangevuld met gegevens over micro-organismen die bederf veroorzaken.

Het is mogelijk om data uit de databank te extraheren door gebruik te maken van selectiecriteria (zie figuur). Er kan een keuze gemaakt worden tussen 1 of meerde types voedingsproduct(en), al dan niet in combinatie met één of meerdere micro-organismen en condities. Indien gewenst kunnen de resultaten van een zoekopdracht bewaard worden in een Excel file. 

Figuur. Zoekcriteria voor de ComBase Browser

Predictieve modellen

De data uit de Combase Browser vormen de basis voor een collectie van software tools (Combase Modelling Toolbox). Op dit moment zijn er 2 online applicaties beschikbaar:

  • ComBase Predictor, een set van 23 groei modellen en 6 thermische inactivatie modellen voor het voorspellen van de reactie van vele belangrijke pathogenen en bederf micro-organismen in verschillende omgevingen.
  • Perfringens Predictor, een applicatie specifiek ontwikkeld voor het voorspellen van de groei van Clostridium perfringens tijdens het koelen van vlees.

Om toegang te krijgen tot de Modelling Toolbox is het nodig om u vooraf te registreren.


Figuur. Screenshot uit de ComBase Predictor

Bron

ComBase