Gezondheid en/of Milieu?

De laatste jaren worden de kwaliteitsvereisten naar leveranciers van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen altijd maar scherper gesteld. Ondertussen worden door Europa de milieuvereisten zoals %hergebruik en %recyclage verder omhoog gedreven. Waar stopt het? Of is het beter te voorkomen? Wat zal de verpakkingsproducent nog kunnen produceren?

Gedreven door de kwaliteitsvragen in de levensmiddelenindustrie waarbij HACCP–principes de sturende factor zijn, wordt er door producenten van verpakkingsmaterialen werk gemaakt van certificaten, migratieattesten, kwaliteitssystemen (GMP) en andere. Langs de grondstoffenzijde zullen de effecten van Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) zich ook meer en meer laten voelen.

De wetgeving rond milieu stimuleert vooral hergebruik en recyclage terwijl verbranding met energierecuperatie en storten ook nog tot de “duurdere” mogelijkheden behoren. Voorkomen is natuurlijke de beste manier om de belasting op het milieu te beperken, maar daarin dient het nodige onderscheid te worden gemaakt. Bij de verpakking van levensmiddelen wordt speciaal aandacht gegeven aan de primaire verpakkingsmaterialen die nauw in contact komen met het levensmiddel zelf.

De gezondheid van de consument kan gevaar lopen indien een herbruikbare fles onvoldoende wordt gereinigd of wanneer gerecycleerd materiaal migreert naar het levensmiddel of de structuur van het materiaal verzwakt.

Hierdoor ontstaat een conflictsituatie waarin keuzes moeten worden gemaakt. Gezondheid of Milieu? Het gaat hier om het behoud van een wankel evenwicht dat gemakkelijk kan doorslaan naar uitersten die voor niemand meer haalbaar zijn. Voor alle duidelijkheid: gezondheid gaat voor, maar milieu maakt daar ook deel van uit.

Bronnen

  • Reach: Richtlijn 1907/2006/EG
  • Verpakkingsafval: Richtlijn 94/62/EG en Richtlijn 2004/12/EG
  • HACCP: Richtlijn 852/2004/EU
  • GMP: 2023/2006