Evalueer uw autocontrolesysteem

Het EU project Pathogen Combat ontwikkelde een instrument dat u inzicht levert in de performantie van het Autocontrolesysteem dat in uw bedrijf geïmplementeerd is. Het enige wat u hoeft te doen is een login en paswoord aanvragen en u kan aan de slag met de zelfevaluatie.

Om het aantal voedselgerelateerde ziekten te reduceren legde de overheid de voedingsindustrie op om Autocontrolesystemen (ACS) in te voeren. Bedrijven kunnen gebruik maken van zogenaamde autocontrolegidsen om hun ACS op punt te stellen. Het is een grote uitdaging voor een voedingsbedrijf om de voorwaarden van de wetgeving maar ook van kwaliteitszorgstandaarden correct te vertalen in het bedrijfsspecifieke ACS. Een bedrijfsspecifiek ACS zou een vertaling moeten zijn van goede hygiëne praktijken (GHP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) principes, beleid, traceerbaarheid en recall voorwaarden in de specifieke bedrijfssetting.

Kwaliteitzorgstandaarden

Er bestaan verschillende kwaliteitszorgstandaarden zoals ISO 22000:2005, International Food Standard (IFS, 2007), Global Standard for Food Safety (BRC, 2008), welke specifiek ontwikkeld werden voor de voedingsindustrie en waartegen certificatie mogelijk is. Deze certificatie wordt vaak geëist door de afnemers.


De performantie van een ACS is in de praktijk erg variabel. Meer en meer verschuift de focus van de implementatie van richtlijnen en kwaliteitszorgstandaarden naar het beter begrijpen van de werking van het geïmplementeerde ACS. Om de performantie ten opzichte van de kwaliteitszorgstandaarden te kunnen nagaan werden er verschillende audit-tools ontwikkeld. Deze audit-tools checken echter vaak enkel de eisen van standaard/wetgeving en geven geen inzicht in de performantie van het geïmplementeerde ACS op bedrijfspecifiek niveau. Om de perfomantie op bedrijfsspecifiek niveau te meten werd in het EU project Pathogen Combat een instrument ontwikkeld dat een ACS kan evalueren, onafhankelijk van de kwaliteitszorgstandaarden die worden toegepast.

Pathogen Combat

Het Europees project Pathogen Combat, is een geïntegreerd project onder het zesde kaderprogramma voor onderzoek. Het globale doel van dit project is de voedingsindustrie en de verschillende Europese overheden te informeren over nieuw ontwikkelde methoden en kennis met als doel reductie van het aantal voedselgebonden pathogenen in voeding. Universiteit Gent, laboratorium voor levensmiddelenmicrobiologie en –conservering is leider van drie werkpakketten in dit grote project.


De zelfevaluatie: focus en resultaten

Het onderzoek kadert in een grote Europese peiling die de actuele performantie van geïmplementeerde ACS in de Europese voedingsindustrie wil nagaan. De focus van deze peiling ligt bij de verwerkende voedingsindustrie.

De zelfevalutatie kan online uitgevoerd worden en levert voor bedrijven interessante resultaten:

  • A) Een ‘helikopter’ zicht van het niveau van het bestaande ACS, geïllustreerd met duidelijke ‘spiderweb diagrammen’
  • B) Inzicht in de zwakke, maar ook de sterke punten van het bestaande systeem
  • C) De resultaten kunnen gebruik worden in het kader van een interne audit of een directiebeoordeling
  • D) Een positionering van het specifieke ACS t.o.v. andere bedrijven binnen de sector en binnen Europa


Figuur: Voorbeeld van een spiderweb diagramma

Zelfevaluatie: praktisch

Stuur een e-mail naar Liesbeth.Jacxsens@ugent.be om een paswoord te verkrijgen dat u toegang geeft tot de online zelfevaluatie tool en voor eventueel andere vragen bij het invullen van de vragenlijst. De tool zelf vindt u op www.pathogencombat.com/questionnaire. Het invullen van de zelfevaluatie neemt in totaal ongeveer 1.5 to 2 uur tijd in beslag. U hoeft de zelfevaluatie echter niet in één keer uit te voeren. Het is immers mogelijk om tussentijds gegevens op te slaan en uw sessie op een later moment verder te zetten. Het onderzoek verloopt volledig anoniem.

Bronnen en meer info

  • PathogenCombat: www.pathogencombat.com/
  • http://www.afsca.be/autocontrole-nl/