Duurzaam alternatief voor bisphenol A?

Onderzoek heeft aangetoond dat coatings van blikken, op basis van bisphenol A (BPA) kunnen vervangen worden door alternatieven op basis van isosorbide.

Metalen blikken dienen beschermd te worden tegen degradatie (vb. corrosie) en worden daartoe behandeld met een coating. Eén van de gebruikte materialen hiervoor zijn de epoxycoatings zoals BADGE: Bisphenol A diglycidyl ether. Door de toenemende druk waaraan bisphenol A (BPA) onderhevig is naar mogelijke gezondheidseffecten toe, wordt onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven. Onderzoekers aan ‘The New Jersey Institute of Technology (NJIT)’ hebben met succes een epoxycoating ontwikkeld op basis van isosorbide diglycidyl ether. Hierdoor zou de aanwezigheid van BPA in bepaalde coatings van blikken kunnen verminderd worden met als bijkomend voordeel dat isosorbide afkomstig is van hernieuwbare grondstoffen.

Isosorbide wordt geproduceerd vanuit sorbitol wat een polyalcohol is. Dit is op zijn beurt afkomstig van glucose. Hiervoor kunnen diverse hernieuwbare grondstoffen worden aangesproken zoals zetmeel of cellulose wat onder andere wordt gedaan door de firma Roquette in het kader van zijn BIOHUB-programma.

Naast deze toepassing biedt isosorbide nog andere mogelijkheden in de kunststofsector. Zo hebben isosorbide diësters goede weekmakende eigenschappen, waardoor ze als alternatief kunnen gebruikt worden voor ftalaten. Verder kan isosorbide toegevoegd worden tijdens het productieproces van PET waarbij PEIT bekomen wordt, dat betere thermische eigenschappen heeft dan PET.

Bronnen

  • Foodproduction.com
  • Roquette.com
  • Pack4Food