Visidot, een alternatief voor RFID?

De Visidot technologie combineert de voordelen van de barcode en RFID. In één enkele lezing kunnen een veelvoud van items, bv. de inhoud van een pallet, gelijktijdig en van op grote afstand gelezen worden en dit met vrijwel 100% betrouwbaarheid.

Visidot is een 'Automatic Identification and Data Capture' (AIDC) systeem gebaseerd op digitale beeldverwerkingstechnologie. Het camerasysteem kan in één enkele lezing van enkel seconden honderden geëtiketteerde artikels inlezen. (Fig. 1)

  
Figuur 1:(links) Visidot lezer. (rechts) Opstelling met dubbele lezer waarbij het pallet wordt rondgedraaid tijdens het scannen.

Visidot werkt met etiketten met traditionele 1D of 2D-datamatrix barcodes. De Visidot lezer leest honderden labels gelijktijdig uit en de stuurt de data door naar een beeldverwerkingssysteem dat informatie van de verschillende barcodes decodeert. De gemaakte foto's kunnen bewaard worden als bewijs van verzending, van de aantallen of van de toestand van de individuele dozen of bakken.

Door te werken met traditionele barcodes kan de kostprijs laag gehouden worden. Ook al worden RFID tags steeds goedkoper, tot minder dan 8 cent per tag, toch blijft het in vergelijking met barcode een dure technologie. Door de nood aan meer geavanceerde componenten, een chip en een antenne, zal ze echter nooit goedkoper worden dan de barcode.

De informatie van de tags wordt automatisch vergeleken met de geplande inhoud van het lot en er wordt een waarschuwing gegeven indien er goederen ontbreken of foute goederen aanwezig zijn. Ook de locatie van de verschillende goederen is bekend, zodat een snelle correctie in geval van fouten mogelijk is.

Dit is een voordeel ten opzichte van RFID, waarbij goederen automatisch door een RFID poort gescand worden, maar niet kan achterhaald worden waar de individuele goederen zich in het pallet bevinden. RFID tags kunnen daarentegen wel gelezen worden zonder dat ze zichtbaar zijn aan de buitenkant van het pallet.

Recent is Visidot nog verbeterd met 'DUAL' (Detection of Unlabeled Assets' Location), een technologie om te waarschuwen voor niet- of fout-gelabelde producten. Barcodes hebben het nadeel dat ze door omgevingsparamaters, slechte behandeling of menselijke fouten, bedekt of beschadigd kunnen zijn of zelfs helemaal niet aanwezig. Dit soort fouten wordt meestal niet gedetecteerd door traditionele barcode- of RFID-systemen.

DUAL tackelt deze problemen door gebruik te maken van geavanceerde beeldverwerkingsalgoritmes. De software detecteert de vorm van de verschillende producten en gaat na of er binnen deze vorm barcodes aanwezig zijn. Er wordt gewaarschuwd voor beschadigde of niet aanwezige barcodes en hun locatie wordt visueel aangegeven. (Fig. 2)


Figuur 2: De DUAL technologie detecteert automatisch missende of beschadigde labels en duidt hun positie visueel aan.

Besluit

Deze technologie heeft alle voordelen van de barcode en overtreft ze naar snelheid en efficiëntie. Ze heeft vooral een meerwaarde wanneer meerdere items tegelijkertijd moeten worden uitgelezen. Visidot is ook superieur ten opzichte van RFID wat betreft kostprijs en foutcorrectie. De automatische controle van de inhoud van elk lot en de waarschuwingen indien barcodes niet-leesbaar of niet-aanwezig zijn zorgen voor vrijwel voor 100% betrouwbaarheid.

Kanttekening RFID

In dit artikel wordt met RFID een passieve RFID puur voor identificatiedoeleinden bedoeld.

Bronnen