Food contact materials?

“Food contact materials” zijn alle materialen en artikelen waarvan de bedoeling is dat ze in contact komen met levensmiddelen. Dit gaat van huishoudelijke apparatuur (zoals koffiezet) over transportmaterialen (verpakking) naar materialen voor industriële processing (mengsystemen, hittebehandeling, vulsystemen).

De materialen voor contact met levensmiddelen dienen te worden gemaakt volgens de Europese wetgeving. Als referentie wordt dikwijls naar artikel 3 van de kaderverordening EU 1935/2004 verwezen.Verder wordt naar EU 2023/2006 voor de GMP-regeling met een specifieke bijlage mbt inkten gerefereerd. Artikel 3 van de kaderverordening brengt de algemene eisen naar contactmaterialen als volgt:

  1. Materialen en voorwerpen, inclusief actieve en intelligente materialen en voorwerpen, dienen overeenkomstig goede fabricagemethoden te worden vervaardigd, zodat zij bij normaal of te verwachten gebruik geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die:
    1. voor de gezondheid van de mens gevaar kunnen opleveren;
    2. tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen kunnen leiden,of
    3. tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen kunnen leiden.
  2. De etikettering van, de reclame voor en de aanbiedingsvorm van een materiaal of voorwerp mogen de consument niet misleiden.

De huidige heisa rond “claims” vindt zijn oorsprong in het tweede deel van dit artikel (etikettering). Voor deel 1 (gezondheid, samenstelling, organoleptische eigenschappen) is er voor plastic-materialen reeds zeer veel werk geleverd bij zover dat er een gedetailleerde wetgeving op de EU van toepassing is. Voor wat betreft lijmen moet het grote werk nog gebeuren. Dit begint met het vaststellen van criteria en het bij elkaar te brengen van de nodige documentatie. Vandaar dat het komende symposium van Migresives op 27 en 28 April 2010 in Slovenie op het juiste moment komt om zich hierover te bezinnen.

MIGRESIVES is een onderzoeksproject in het 6de EU Kaderprogramma (COLL-CT-2006-030309), een collectief onderzoeksprogramma ter ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven. Hier werd meer informatie opgezocht rond methodes waardoor migratie vanuit gelijmde plastic of plastic- en papiercombinaties kunnen worden onderzocht. Voor het inschatten van migratie via mathematische modellen diende er ook een databank te worden opgebouwd.

Bronnen en meer info

http://www.migresivesclosingconference2010.eu/home/

http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do

http://www.emvi.nl/nieuws/marketing-sales/8629/fnli-9627afwijzingen-claims-scheppen-helderheid%27-.html