Systeem voorspelt voedselcrises

De Agrotechnology and Food Sciences Group (WUR) bracht kennis uit uiteenlopende gebieden zoals de voedselketen, economie, geografie en logistiek samen in één systeem dat toekomstige en soms zelfs nog onbekende voedselveiligheidsrisico’s kan voorspellen.

Het ‘Emerging Risk Detection Support System’ (ERDSS) maakt gebruik van ingevoerde kennis en kan hiermee automatisch redeneren. Belangrijk in het ontwerp van het ERDSS is het gebruik van een holistische benadering waarbij zowel risico’s van binnen de voedselketen als ook van buiten de voedselketen worden beschouwd. De gegevens (feiten) worden handmatig verzameld maar ook door het scannen van het internet en kunnen vervolgens gecombineerd worden met voedselgegevens. De verwerking van deze gegevens genereert nieuwe kennis waarmee toekomstige risico’s in kaart gebracht kunnen worden.

Voor een goede werking van dit kennis-gebaseerd systeem zijn er drie niveaus van belang:

  • Feiten: wat zijn juiste gegevens? Het probleem waar je hierbij wel eens tegenaan loopt is dat verschillende mensen verschillende dingen beweren, dus wat is dan juist? Ook kan het zijn dat feiten moeilijk boven water te krijgen zijn, omdat mensen niet bereid zijn feiten te geven.
  • Taal: er is een taal nodig die in gedeelde gemeenschappelijke modellen hetzelfde is. De taal wordt gebruikt om feiten uit te drukken.
  • Kennisregels: wat gebeurt er als…? Als dit, dan dat.

Toepassingen

Met het ERDSS kan bijvoorbeeld onderzocht worden hoe besmettingen door een keten gaan. De voorspelling van toekomstige risico’s laat ook toe om proactieve maatregelen te nemen in tegenstelling tot de huidige systemen om verontreiniging in voedsel op te sporen die reactief zijn. Begin januari 2010 werd aan de WUR een project opgestart dat zal onderzoeken in hoeverre klimaatverandering invloed heeft op voedselveiligheid. Het is de bedoeling om na te gaan of en op welke wijze de informatie uit dit project benut kan worden door ERDSS.

Bron en meer info

WUR: http://edepot.wur.nl/50732