Gebruik van algen in voeding

Algen zijn een bron van functionele ingrediënten. Maar daarnaast hebben ze ook nog andere interessante eigenschappen, zoals bijvoorbeeld het aanleveren van natuurlijke kleurstoffen.

Algen

Algen is de verzamelnaam voor organismen die aan fotosynthese doen. Er zijn 25 à 30000 verschillende species, met een grote variëteit in vorm en grootte, gaande van unicellulaire organismen (microalgen) tot multicellulaire organismen (macroalgen).  

Een bekend voorbeeld is Spirulina platensis, een microalg die behoort tot de groep van de cyanobacteriën (blauw – groene algen). Deze alg is een bron van natuurlijke functionele ingrediënten.  Spirulina is leverancier van:

  • alle essentiële aminozuren:  deze aminzozuren hebben bovendien een hoge biobeschikbaarheid (goede opname in de darm
  •  phycobiliproteïne: dit proteïne is betrokken in de fotosynthese en bezit belangrijke medische en farmaceutische eigenschappen (bv. ontstekingsremmend).
  • anti-oxidanten: hydroxybenzaldehydes en benzoëenzuur derivaten
  • omega-3 vetzuur DHA: dit vetzuur kan tot 9 % van de totale hoeveelheid vetzuren in de Spirulina uitmaken
  • vluchtige componenten met een antimicrobiële activiteit zoals bijvoorbeeld neophytadiene en phytol
  • vitamine E (tocoferol).

Gebruik van algen in voeding

Algen kennen interessante toepassingen voor de voedingsindustrie. Zo wordt het opgezuiverde phycobiliproteïne uit Spirulina gebruikt als kleurstof in voeding. Een voorbeeld hiervan is de natuurlijke blauwe kleur in snoepgoed. Ook als voedingssupplement kent deze alg toepassingen (Spirulina tabletten).

Bepaalde algen leven in extreme omstandigheden (met variabele temperatuur, nutriënten, zoutgehaltes, etc.) waardoor ze in staat zijn zich snel aan te passen aan nieuwe omgevingen. Dit leidt ertoe dat ze secundaire (biologische actieve) metabolieten produceren die niet in andere organismen gevonden worden.

Bronnen

  • Innovative natural functional ingredients from microalgae. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2009), 57, 7159 – 7170.
  • Algen in voeding: staan ze op de rand van de doorbraak? Food Industry (juni 2009), 26 -27.