“Ozonvriendelijk” koelen met CO2 in de tuinbouw

Voor koeling van tuinbouwproducten werd traditioneel veel gebruik gemaakt van koelmiddelen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van de ozonlaag. Sinds de uitfasering van de klassieke koelmiddelen komen alternatieven ook in de tuinbouw steeds meer in beeld.

In dit kader was er vorige week een infosessie op het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten. Hier lichtten een aantal experts voor de tuinbouwveilingen de mogelijkheden van CO2 als koelmiddel toe

Waarom CO2?

Vanuit energetisch standpunt blijft op dit moment een eenvoudige ammoniakinstallatie nog steeds het energie-efficiënst. De combinatie van ammoniak als primair koelmiddel en CO2 als koudedrager, zoals het wellicht het vaakst zal gebruikt worden in de tuinbouw, verbruikt momenteel nog zo’n 15% meer energie. Toch zijn er omstandigheden waarin de voorkeur gaat naar de combinatie ammoniak/CO2. In een eenvoudige ammoniakinstallatie circuleert een grote hoeveelheid ammoniak en bovendien lopen die leidingen door lokalen waar vaak veel mensen werken zoals de neerzetloods van de veiling. Ammoniak is een erg giftige stof die bij een lek grote gevolgen heeft voor mens en product. Bij de installaties waar CO2 als koudedrager wordt gebruikt blijft ammoniak beperkt tot de machinekamer, hetgeen veel beter controleerbaar is. Het circulerend koelmiddel is in dit geval CO2, een veel minder giftig product voor de mens en bijna onschadelijk voor het product. Voor ruimten waar veel mensen werken, kan men omwille van veiligheid kiezen voor CO2 als koudedrager.

CO2 of glycol?

In het kader van veiligheid kan men ook kiezen voor ammoniak als primair koelmiddel met glycol als koudedrager. Glycol is immers geen gas, er is weinig kans op lekken en er is hierdoor weinig kans op schade voor mens en product. Glycol heeft echter veel minder goede warmte-overdrachtseigenschappen waardoor de leidingen veel groter moeten zijn en de pompen dus zwaarder, lees: meer energieverbruik en hogere investeringskosten dan voor CO2.

CO2 als primair koelmiddel?

CO2 als primair koelmiddel komt enkel in aanmerking voor de vriesindustrie. Voor de tuinbouw, waar er gewerkt wordt met koeling rond het vriespunt tot 8°C zou de installatie erg complex (boven kritische punt, erg hoge drukken) worden.

Interesse is er zeker…

De veilingen toonden zich zeker geïnteresseerd vooral voor het gebruik van CO2 in koelinstallaties voor transitcellen en neerzetloodsen. Hierin werken namelijk veel mensen, er gaat veel product om en een installatie op ammoniak houdt toch bepaalde risico’s in. In het verleden werd in deze situaties vaak gekozen voor glycol maar mede door de gunstige energetische eigenschappen krijgt CO2 nu duidelijk de voorkeur.

Bronwww.vcbt.be