De draadloze voedingsfabriek, een utopie

Tot enkele jaren geleden was men ervan overtuigd dat draadloze communicatie een revolutie zou te weeg brengen in automatisatie en instrumentatie. Zover is het uiteindelijk nog niet gekomen.

Zowel voor automatisering als instrumentatie voorzag men een wereld zonder kabels, waarbij men naar hartenlust controllers en meetpunten kon bijzetten en afhalen. De voordelen van draadloze communicatie wegen echter niet altijd op tegen de beperkingen. Voorlopig wordt draadloze communicatie slechts voor specifieke toepassingen gebruikt.

Voordelen

Het gebruik van draadloze netwerken kan heel wat voordelen hebben ten opzichte van een bekabelde oplossing.

Ze bieden een stuk meer mobiliteit en flexibiliteit. Installaties en processen zouden kunnen opgevolgd en bediend worden vanaf een handcomputer, of het productieproces opgevolgd via een virtuele fabriekskaart waarop de acute bottlenecks en problemen worden aangeduid.

Bedrijven kiezen ook voor wireless als het aanleggen van een kabels te duur of omslachtig is. Typische toepassingen zijn het monitoren van temperatuur, druk, yield en vochtgehalte.

Bezorgdheden

De voordelen wegen vaak echter niet op tegen de angst voor falende of haperende verbindingen en de daarmee gepaard gaande extra kosten.

  • Betrouwbaarheid: In fabrieken kunnen draadloze netwerken verstoord worden door de aanwezigheid van grote machines en silo’s. Een aangepaste plaatsing van access points en antennes kan hier aan tegemoetkomen.
  • Tijdskritische processen: De foutcorrectie van draadloze systemen zorgt ervoor dat data die niet correct aankomt opnieuw wordt verstuurd. Het herversturen van de data vergt tijd, waardoor er een zeker variatie is op de tijd dat data van punt a naar punt b wordt gestuurd. Voor de meeste processen zijn deze variaties in ordes van milliseconden niet belangrijk, maar voor zeer specifieke toepassingen kan dit wel zo zijn.
  • Oplossen van storingen: Een vaste kabel werkt of hij werkt niet. Storingen op draadloze netwerken zijn minder snel op te lossen en kunnen verschillende oorzaken hebben.
  • Veiligheid: Een draadloos netwerk is vanuit beveiligingsoogpunt per definitie kwetsbaarder dan een bekabeld netwerk. Echter, door gebruik te maken van standaard encryptiesystemen zoals WPA of WPA-2, waarbij de data alvorens verzenden wordt gecodeerd, wordt dat risico tot een minimum herleid.

Bronnen

  • De draadloze voedingsmiddelenfabriek, VMT, 14/15, 2009
  • Steeds meer toepassingen voor draadloze communicatie, Motion Control, 2009