Smaak bepaalt keuze voedingsproduct

In een recente studie van OIVO (onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties) komt duidelijk tot uiting dat smaak een zeer belangrijke factor is in de keuze van voedingsproducten.

Consumenten geven aan dat bij de evaluatie en de appreciatie van een voedingsproduct, smaak zeer belangrijk is. Ook veiligheid, geur en eerbied voor het milieu bepalen mee de keuze van het voedingsproduct. Wanneer gekeken wordt over een periode van 7 jaar (2002 - 2009) blijkt dat smaak vrijwel een constante is. De belangrijkheid varieert wel een beetje van jaar tot jaar. Dit kan verklaard worden door een aantal belangrijke feiten zoals de voedselcrisis en het debat over de aanwezigheid van GGO’s in diervoeding. Daarbij komt de recente aandacht voor het milieu waardoor ook dit voor vele consumenten een belangrijk criterium wordt.

Algemeen kan er gesteld worden dat een voedingsproduct om aantrekkelijk te zijn zich moet onderscheiden op het vlak van smaak, voedselveiligheid, geur en eerbied voor het milieu.

Een belangrijke vraag is natuurlijk of de consument ook daadwerkelijk producten gaat kopen die aan bovenstaande factoren voldoen? Nee, niet noodzakelijk. Het aankoopgedrag wordt eerder bepaald door prijs, kwaliteit en versheid. Smaak, samenstelling en merkvertrouwen blijken veel minder belangrijk te zijn. Maar als voedingsproducent weten we natuurlijk dat ‘kwaliteit’ en ‘versheid’ toch ook verbonden is met de smaak van het voedingsproduct.

Lees meer in het rapport van OIVO.

Bron

Consumer Behavior Monitor, OIVO, oktober 2009