Aminozuren als onderdeel van zuurstofabsorberende verpakking?

Verkennende studies tonen het potentieel aan van een aminozuurcomplex van cobalt, geïntegreerd in de verpakking, om zuurstof te absorberen.

Wetenschappers van diverse instituten in Frankrijk zijn erin geslaagd een complex in vaste vorm te produceren bestaande uit Co(II) en het aminozuur L-proline namelijk Co(II)(L-proline)2(H2O)2. Dit complex werd vervolgens getest voor zuurstofabsorberende eigenschappen in waterige oplossingen, waarin dit complex was opgelost. Daarnaast werd dit complex homogeen gedispergeerd in een PVA-film (polyvinylalcohol). In beide gevallen werd een gelijkaardige zuurstofabsorptie vastgesteld die vrij snel startte en een maximum bereikte van 2,5 mg O2/ g complex. Voor commercieel beschikbare zuurstofscavengers zitten dergelijk maxima tussen 0,07 en 70 mg/g. In onderstaande figuur wordt de zuurstofabsorberende activiteit van het complex zowel in oplossing als in de film voorgesteld.

Fig. Geabsorbeerde hoeveelheid zuurstof per gram complex Co(II)(L-proline)2(H2O)2, waarbij het complex aanwezig is in oplossing (volle symbolen) of gedispergeerd is in een film (kruisjes) (uit Damaj et al., 2009)

De stijgende interesse van de voedingsindustrie voor zuurstofabsorbers is gerelateerd met de toenemende kennis over het effect van restzuurstof op de kwaliteit van verpakte levensmiddelen. Zowel microbiologische (vb. groei aërobe bacteriën) als chemische (vb. verkleuring) processen kunnen hierbij ingrijpende veranderingen teweeg brengen op de sensorische eigenschappen van levensmiddelen. De meeste commerciële zuurstofabsorbers reageren de aanwezige zuurstof weg door een reactie met ijzer, dat veelal in een apart zakje aanwezig is in de verpakking. Naast zuurstofabsorbers in de vorm van labels, vastgemaakt aan de binnenkant van verpakkingen, is er ook toenemende aandacht voor zuurstofabsorbers, die geïntegreerd zijn in de folie. Het bovenstaande aminozuurcomplex van cobalt behoort tot deze laatste groep. Verder onderzoek zal onder andere moeten uitwijzen voor welke productgroepen (vb. vochtige of droge levensmiddelen) deze absorber in aanmerking komt en of het economisch haalbaar is deze te integreren in verpakkingsfolies voor levensmiddelen.

Bronnen

  • Damaj, Z., Naveau, A., Dupont, L., Hénon, E., Rogez, G., Guillon, E. (2009). Co(II)(L-proline)2(H2O)2 solid complex: characterization, magnetic properties, and DFT computations. Preliminary studies of its use as an oxygen scavenger in packaging films. Inorganic Chemistry Communications, 12, 17-20
  • Pack4Food