Naoogstbehandelingen fruit: efficiënt en milieuvriendelijk?

In België wordt sinds een tijdje ervaring opgedaan met naoogstbehandelingen met fungiciden. Veilingen en grote bedrijven investeerden in dompel- of douche-installaties. Vooral de perenbewaring heeft hier voordeel van. De ervaringen zullen het uitwijzen.

Schimmelbestrijding in lange bewaring

Met Philabuster® 400 SC kan vruchtrot, veroorzaakt door Gloeosporium, Botrytis en Penicillium, worden bestreden. Daartoe worden de vruchten gedompeld in een bad met het middel of worden ze door middel van een douchebehandeling met een oplossing van het middel bevochtigd. De behandeling dient binnen 16 uur na de oogst plaats te vinden.

Douchen of dompelen

Er bestaan 2 verschillende toepassingswijzen. Enerzijds kunnen de vruchten “gedoucht” worden met het fungicide (zie figuur 1) en anderzijds kunnen de vruchten gedompeld worden in een fungicidebad (zie figuur 2). Beide methoden voldoen voor een goede bewaring. Na deze behandeling kunnen de vruchten nog behandeld worden met de ethyleenremmer “Smartfresh” (nog niet toegelaten voor peren, enkel voor appel) en daarna op hun definitieve bewaarplaats gezet worden voor lange bewaring.


Figuur 1: Douche-installatie


Figuur 2: dompelinstallatie

Onderzoek

VCBT en MeBios doen onderzoek naar de verdeling en efficiëntie van de na-oogstbehandelingen. Meer resultaten hierover zullen na de bewaring van 2009-2010 beschikbaar zijn.