Cyberlunchen met je persoonlijke 'weight watch' coach

Tijdens het seminarie ‘maaltijd van de toekomst, een cyberlunch?’ werd een conceptidee voorgesteld van een draagbaar systeem dat kan opvolgen wat, wanneer en hoeveel iemand eet en vervolgens een dieet aanbeveelt afhankelijk van persoonlijke noden.

Uitdaging

Een evenwichtige voeding is iets wat ieder ons aanbelangt. Maar eten we wel evenwichtig? Of zou het beter kunnen?

Om hierop een antwoord te kunnen geven zou je eigenlijk op een systematische manier moeten kunnen registreren wat en hoeveel je eet, gevolgd door een grondige ontleding door een specialist. Vandaag de dag kost dit heel wat moeite en het wordt momenteel enkel gedaan door mensen die een specifiek dieet moeten volgen zoals topsporters of personen die gewicht willen verliezen.

Binnen het TIS project Intelligence For Food, toepassingen van micro-elektronica in de voedingssector, werd er gebrainstormd over de technologie die nodig zou zijn om dit op een gebruiksvriendelijke manier te doen.

Restultaat

Het resultaat werd op 10 september voorgesteld in het visionair kader van Living Tomorrow, het huis van de toekomst, te Vilvoorde. Het concept werd ‘weight watch’ gedoopt. (Figuur 1)

De idee is dat een draagbaar apparaat, zoals een gsm of horloge, je voedingsmiddelen kan herkennen en je een aantal logische porties voorstelt. Je selecteert de portie en ‘weight watch’ houdt de opgenomen voedingswaarde bij.

Je krijgt een overzicht van je huidige dieet en informatie over in hoeverre deze je persoonlijke aanbevolen dagelijkse of wekelijkse hoeveelheid benadert. Op basis van producten die je graag eet en hun nutritionele info en je dringendste nutritionele noden, kan de ‘weight watch’ vervolgens een aantal aanbevelingen doen.

Figuur 1: Plaatje van een conceptmodel van een buigbaar gsm te dragen als armband of horloge (bron: Nokia)

Werking

 1. De barcode van de verschillende producten worden gescand.
 2. De barcode wordt vertaald naar een productcode en deze wordt draadloos verzonden naar een centrale database.
 3. De database stuurt de productinfo over de respectievelijke producten terug. Dit omvat zowel nutritionele info als info over de mogelijke porties.
 4. De mogelijke porties worden voorgesteld aan de gebruiker.
 5. De gebruiker kiest het type en aantal porties dat hij consumeert.
 6. De ‘weight watch’ verwerkt de info, stelt een voedingsrapport op en doet aanbevelingen.

Figuur 2: Schema van de workflow van de ‘weight watch’: (1) De barcode van producten wordt uitgelezen door de ‘weight watch’. (2) De productcode wordt doorgestuurd naar een centrale database. (3)Productinfo wordt verkregen. (4)(5) De gebruiker kiest uit een lijst hoeveel hij heeft geconsumeerd. (6) Een dagelijks voedingsrapport wordt opgesteld en aanbevelingen gedaan om in lijn te komen met het optimale dieet.

Voorbeeld

Een student eet op een avond een paar koekjes, een halve pizza en drinkt daarbij 2 glazen cola. Met zijn ‘weight watch’ scant hij de barcode van de producten. De weight watch is verbonden met het internet en stuurt de productcodes door naar de centrale database. Hij ontvangt de nutritionele info en ook de mogelijke type porties. (Tabel 1)

Product

Koek, merk x

Cola, merk y

Pizza, merk z

Mogelijke proties

 • 1 koek
 • Klein glas
 • Standaard glas
 • Groot glas
 • ¼ pizza
 • ½ pizza
 • hele pizza

 

Tabel 1: De ‘weight watch’ stelt productspecifieke porties voor.

Aan de hand van het type en aantal porties en de nutritionele info berekent de ‘weight watch’ de totale voedingswaarde van de snack en vergelijkt die met de dagelijks aanbevolen voedingswaarden. Als de student die dag nog geen groenten en fruit heeft gegeten zou de ‘weight watch’ kunnen aanbelen dit te doen. Worden er over langere perioden te weinig van een bepaalde vitaminen of mineralen of te veel verzadigde vetten geconsumeerd, dan zou de weight watch hier ook aanbevelingen voor kunnen doen.

Verre of nabije toekomst?

De analyse van de verschillende elementen die nodig zijn om dit concept waar te maken leverde een verassend resultaat op: technologisch zijn er geen showstoppers!

Er zijn reeds gsm’s op de markt met een geïntegreerde barcodescanner, maar zelfs dat is niet noodzakelijk. Er bestaat nu reeds software om een barcode uit te lezen met een standaard gsm camera en te vertalen naar een productcode. Met een gsm communiceren met een website of database is ook geen probleem.

De elementen die nog niet in kant-en-klare vorm bestaan zijn de database met alle productinfo en portie-info en de gebruikerssoftware. Beide lijken voor de korte toekomst niet onoverkomelijk. Er bestaan zelfs al programma’s voor de iPhone die het diabetespatienten mogelijk maken hun suikerspiegel te voorspellen op basis van opname van voedingsmiddelen en insuline-injecties en medicatie. (Figuur 3)

   
Figuur 3: Screenshots van het ‘Track3-diabetes’ programma voor de opvolging en voorspelling van het glucoseniveau van een diabetespatient afhankelijk van dagelijks dieet, insuline-injecties en medicatie.

Bron

www.iphonecarbcounter.com/track3-diabetes