Focus op flexibele verpakkingen

In de verpakkingssector van levensmiddelen komen flexibele verpakkingen frequent voor onder meer door een combinatie van een uitgebreid gamma aan functionaliteit én aan vormgeving. Wat brengt de toekomst ons?

De Europese markt van flexibele verpakkingen draait voor een groot stuk rond de levensmiddelensector. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan enkele zeer belangrijke eigenschappen zoals de visuele aantrekkelijkheid van transparante films, de uitgebreide mogelijkheden voor bedrukking en het uitgebreid gamma aan barrière-eigenschappen.

De grootste groei in flexibele verpakkingen voor de komende jaren ligt volgens een publicatie in het tijdschrift Packaging Europe in Oost-Europa en Rusland. In Oost-Europa wordt geïnvesteerd in het verder uitbouwen van een distributienetwerk, terwijl in Rusland tegen 2025 een grote expansie in de consumentenmarkt wordt voorzien. Dit zal een sterke vraag naar flexibele verpakkingen met zich meebrengen. Verder zal de trend naar meer voorverpakte gerechten in Europa zich verderzetten, ook in landen waar dit zich momenteel nog niet sterk doorzet.

Parallel aan deze stijgende vraag werken de producenten van flexibele verpakkingen aan technologie om minder afhankelijk van olie te worden. Dit uit zich op verschillende gebieden zoals op het niveau van grondstoffen (vb. bioplastics, recyclage) als op het niveau van productie (vb. minder energieconsumptie tijdens productie, vermindering of hergebruik van afvalresten tijdens extrusieprocessen). Specifiek voor bioplastics vermeldt de publicatie in Packaging Europe dat het succes van bioplastics zal afhangen van de verwerkingsmogelijkheden na gebruik (verbranding, composteren, vergisting,…). Een andere duurzame factor gelinkt met flexibele verpakkingen is het lichte gewicht, wat ook als reden naar voren wordt geschoven voor de stijgende vraag naar flexibele verpakkingen.

Naar de toekomst toe wordt ook een sterke groei voorspeld inzake ‘stand-up pouches’ (flexibele stazakken). Dit hangt onder andere samen met de visuele aantrekkingskracht van deze verpakkingen en het lichte gewicht in combinatie met de mogelijkheid om te pasteuriseren in verpakking. Daarnaast worden meer ontwikkelingen voorspeld in coatings op flexibele verpakkingen voor verschillende toepassingen: O2-absorbers, CO2-productie, isolatie naar warmte/koude toe, antimicrobiële eigenschappen,…

Bron: Packaging Europe, 2009, vol. 4.3 en Pack4Food