Zout en suiker: slimme verdeling maakt reductie mogelijk

Onderzoekers van het Nederlandse TIFN stellen een nieuwe technologie voor die het mogelijk maakt om 25% zoutreductie door te voeren met behoud van de smaak. Hierbij worden geen ‘compenserende’ substanties zoals zoutvervangers of smaakstoffen toegevoegd.

De aanpak is gebaseerd op inzicht in hoe de zoute smaak wordt waargenomen. Een ‘slimme’ zoutdistributie in het product kan zo leiden tot een optimale zoutwaarneming, waardoor het zoutgehalte gereduceerd kan worden.

De techniek kan toegepast worden in bv. brood, worst, kaas en snacks.

De onderzoekers toonden aan dat deze technologie ook geschikt is om suikerreductie door te voeren zonder smaakverlies

Bronnen