Snel en betrouwbaar kiemen tellen

Door de biochemische activiteit van levende micro-organismen zichtbaar te maken, kunnen kiemgetallen veel sneller bekomen worden dan met “klassieke” petrischalen.

SimPlate® is een methode om snel en betrouwbaar een kiemtelling te doen in levensmiddelen en cosmetica. Het systeem bestaat uit een steriele plaat met daarin 84 cups. Daarbij wordt een medium gebruikt welke als poeder wordt geleverd en dat wordt opgelost in steriel water. Van het monster of de verdunning daarvan wordt 1 ml gemengd met 9 ml media en over de cups verdeeld. De overmaat wordt in de spons aan de zijkant opgenomen door de Simplate te kantelen.

De biochemische activiteit van levende micro-organismen wordt zichtbaar gemaakt door een kleur indicator welke met het oog te zien is, dan wel zichtbaar wordt onder UV licht. Voor het zichtbaar maken van de groei zijn minder micro-organismen nodig dan voor een kolonie op een petrischaal, terwijl de micro-organismen in het vloeibare medium sneller groeien dan op een agar. Hierdoor wordt de incubatie tijd sterk gereduceerd waardoor het resultaat van de kiemtelling sneller beschikbaar is.

Na de incubatie, waarvan de tijd en temperatuur afhankelijk zijn van de parameter (zie kader), wordt het aantal verkleurde cups geteld en met behulp van een bijgeleverde tabel omgerekend naar het aantal kolonies in het monster van 1 ml. Het resultaat varieert van 2 kve/ml (= 1 cup verkleurd) tot 738 kve/ml (= 83 cups verkleurd). Het grote aantal cups is de garantie voor het juiste KVE getal, terwijl er minder verdunningen nodig zijn om tot een betrouwbaar resultaat te komen.


KVE?

Het kiemgetal ofwel het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE) wil zeggen: het aantal micro organismen oftewel bacteriën dat aanwezig is in een staal.


De methode met 84 individuele cups kent geen overgroei van micro-organismen of spreiders (micro organismen die een plaat overgroeien), zoals op de klassieke agar platen. Ook de storende invloed van monsterdeeltjes of kleur effect van het monster wordt volledig geëlimineerd (zie onderstaande foto).


Figuur. SimPlate® waarop 1ml onverdunde ketchup is gebruikt als monster

De SimPlate® producten hebben een AOAC validatie (Official Method), terwijl een MicroVal validatie (volgens ISO 16140) voor verschillende parameters binnenkort wordt afgerond.


Overzicht SimPlate® parameters

Parameter 
Totaal kiemgetal
Enterobacteriaceae
Coliformen en E.coli    
Gisten en Schimmels   
Campylobacter   
Incubatie 
37°C - 24 uur
30°C - 24 uur
37°C - 24 uur
25°C - 56-72 uur
42°C - 48 uur


De gebruiker krijgt een methode waarvoor minder verdunningen nodig zijn dan met de standaard methode en waarvan het aflezen eenvoudiger is omdat het niet verstoord wordt door monsterdeeltjes, monsterkleur, overgroei van micro-organismen dan wel spreiders. Door de groei in 84 geïsoleerde cups verkrijgt men veel sneller dan gewoonlijk betrouwbare kiemtellingen.

SimPlate® is een product van BioControl Systems en wordt in België geleverd door de firma LED Techno uit Heusden-Zolder.