Innovatie als hulp bij recessie

De recessie staat voor de deur, dus men tracht te besparen. Tegelijkertijd vraagt economische teruggang organisaties juist onderscheidend te zijn om te kunnen concurreren. Twee naar het lijkt tegenstrijdige randvoorwaarden welke samen het perfecte toneel vormen voor open innovatie!

Open innovatie is een moderne vorm van innovatie waarbij organisaties gebruik maken van de kennis en creativiteit die aanwezig is in de omgeving van de organisatie. Dit betekent inspiratie van buiten de referentiekaders van de organisatie. Het stelt organisaties in staat om ‘out of the box’ te denken, kansen te zien en problemen op te lossen vanachter een hele andere bril. 

Organisaties die gebruik maken van ‘open innovatie’ zijn in staat gedurende het innovatieproces interne en externe kennisbronnen te combineren voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten.


Een voorbeeld hiervan is de samenwerking van Philips met Douwe Egberts die tot de ontwikkeling van de Philips Senseo heeft geleid

Waarom open innovatie steeds interessanter wordt

  • Toenemende beschikbaarheid en mobiliteit van hooggeschoolde werknemers: er is een enorme hoeveelheid kennis aanwezig buiten de R&D afdelingen van bedrijven en bovendien wordt de aanwezige kennis in de bedrijven vaak meegenomen door werknemers die van baan veranderen
  •  Toename van durfkapitaal: veel belovende ideeën worden op alternatieve manieren ontwikkeld, bv door opstartende bedrijven
  •  Het ontwikkelen van ideeën buiten het bedrijf neemt verder toe: bv; spin-offs en uitlicensering
  •  Ander spelers in de keten (bv toeleveranciers of klanten) oefenen een steeds sterkere invloed uit op het innovatieproces

Wat betekent dit concreet?

De verschuiving van gesloten innovatie naar een meer open manier van innoveren, betekent in de eerste plaats een stukje bewustwording bij bedrijven. Niet alle goede ideeën komen vanuit het bedrijf zelf, en niet alle goede ideeën moeten noodzakelijk binnen het eigen bedrijf verder ontwikkeld worden. Onderstaande tabel illustreert dit. 

Gesloten innovatie principes

Open innovatie principes

Alle slimme mensen in ons veld werken voor ons 

Niet alle slimme mensen in ons veld werken voor ons. We moeten samenwerken met goede mensen binnen en buiten ons bedrijf 

Om van R&D te kunnen profiteren moeten we het zelf ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen 

Externe bronnen van R&D kunnen significante waarde creëren; interne R&D is nodig om die waarde te kunnen absorberen 

Als we het zelf ontdekken, brengen we het ook als eerste op de markt 

We hoeven het onderzoek niet in gang te zetten om ervan te kunnen profiteren 

Het bedrijf dat een bepaald product als eerst op de markt heeft, wint 

Het is beter om een beter business model te ontwikkelen dan om de eerste op de markt te zijn 

Als we de meeste en de beste ideeën in de industrie ontwikkelen zullen we winnen 

Als we het beste gebruik maken van zowel interne als externe ideeën zullen we winnen

We moeten controle hebben over ons intellectueel eigendom (IE), zodat onze concurrenten niet kunnen profiteren van onze ideeën

We moeten profiteren van het gebruik van ons IE door anderen, en we moeten IE van anderen overnemen als het ons eigen business model ten goede komt


Concreet betekent dit dus dat er binnen het bedrijf een verschuiving plaats zou moeten vinden in de manier waarop er naar het eigen bedrijf en daarbuiten gekeken wordt. Het betrekken van andere partijen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten kan immers een enorme toegevoegde waarde zijn. Hierbij valt te denken aan samenwerking met andere bedrijven in de sector, toeleveranciers, universiteiten, en natuurlijk met de eindgebruiker.

Het business model speelt hierin een cruciale rol. Immers, hoe en wanneer externe kennis aangewend wordt, is afhankelijk van het business model waarin beschreven wordt hoe waarde gecreëerd kan worden van nieuwe innovaties en welke elementen intern dan wel extern geleverd moeten worden.

Meer informatie en bedrijfsvoorbeelden van open innovatie vindt u op www.openinnovatie.nl 

Multinationals besparen op innovatie en creativiteit tijdens recessie

Volgende de auteurs van het boek ‘De Toekomst van Werk’ zullen opstartende bedrijven de innovatieve taak van de gevestigde bedrijven overnemen, zoals dat ook tijdens de laatste recessie in de jaren tachtig is gebeurd. Toen lieten organisaties het na te investeren in opkomende zaken als de pc, mobiele telefoon en internet, terwijl opstartende bedrijven er een doorslaand succes van maakten. Multinationals zullen de geldkraan dichtdraaien en globalisatie zal omslaan in "slowbalisatie".

Bronnen