Recyclage van PET- en PLA-flessen na NIR-sortering (Near Infra Red)

Een recente studie toont aan dat PLA-flessen automatisch kunnen gesorteerd worden uit een stroom van PET-flessen, resulterend in een lage contaminatie van gerecycleerd PET (rPET) met PLA. Dit rPET vertoont daarenboven dezelfde eigenschappen als rPET, afkomstig van een stroom van 100% PET-flessen.

PET-flessen en PLA-flessen hebben een gelijkaardig uitzicht en textuur, niettegenstaande ze geproduceerd worden uit verschillende grondstoffen. Waar PET-flessen hoofdzakelijk bestaan uit componenten afkomstig van aardolie, worden PLA-flessen voornamelijk geproduceerd uit maïs. Indien beide type flessen in dezelfde afvalfractie zouden verzameld worden voor recyclage, zou dit kunnen leiden tot sorteringsproblemen, resulterend in vervuiling van de PLA- en PET-stroom.

Een studie, uitgevoerd door Primo Water Corporation en NatureWorks LLC, onderzocht de geschiktheid van de NIR-technologie (Near Infra Red) voor het sorteren van PET-flessen en PLA-flessen. Deze technologie wordt reeds gebruikt voor het sorteren van verschillende soorten conventionele plastics. De testen in deze studie werden uitgevoerd via een NIR optische sorteerder (TITECH) op een commerciële recyclagelijn van PET-flessen (meer dan 2000 kg/uur), waaraan een volume PLA-flessen werd toegevoegd berekend op een verwacht marktaandeel van Primo Water Corporation als zijnde vierde grootste watermerk in Noord-Amerika. Na NIR-sortering bleek het gehalte PLA-flessen dat nog aanwezig was in de PET-flessenstroom 453ppm te bedragen (453 PLA-flessen op een totaal van 1 miljoen flessen). Ter vergelijking, een gehalte boven 1000 ppm wordt in de recyclagewereld aanzien als een significante contaminatie van de PET-stroom. Vervolgens werden extrusietesten met rPET-vlokken uitgevoerd, afkomstig van de stroom met een contaminatie van 453ppm aan PLA (‘rPET test’). Er werd een folie geëxtrudeerd met een dikte van 1,3 mm op basis van 70% ‘rPET test’ en 30% ‘virgin’ PET. Deze folie bleek geen visuele afwijkingen te hebben in termen van kleur en transparantie in vergelijking met een geëxtrudeerde folie, afkomstig van 70% ‘rPET’, die niet gecontamineerd is met PLA, en 30% ‘virgin’ PET.

Deze studie toont aan dat bestaande sorteringstechnologie (NIR) kan gebruikt worden voor het sorteren van PLA- en PET-flessen zonder negatieve effecten op de rPET-eigenschappen. Voor recyclagebedrijven die dergelijke NIR-installatie niet bezitten, bestaat er een mogelijkheid om manueel te sorteren via het belichten van de flessen met een bepaalde lichtbron (laag wattage zwart licht), waardoor PLA-flessen zullen fluoresceren. Deze PLA-flessen dienen wel voorzien te zijn van een extra additief, dat toegevoegd wordt tijdens productie van de preform.

Momenteel kennen PLA-flessen voornamelijk hun toepassing voor het verpakken van niet-bruisende waters. Zeer recentelijk is het Amerikaanse Primo Water Corporation ook begonnen met deze PLA-flessen. Misschien opent deze studie nieuwe perspectieven naar recyclagemogelijkheden van PLA-flessen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het omzetten van de gesorteerde PLA-flessen in het monomeer melkzuur, dat dan opnieuw kan gebruikt worden voor aanmaken van nieuwe PLA-resin.

Bron:    Bioplastics Magazine, 04/2009 en Pack4Food