Verpakkingsafval altijd en overal?

Dank zij de nieuwe geïntegreerde OVAM-nieuwsbrief nr 2 (08/07/2009) maken we kennis met het “Europees einde afval criterium.”Deze Nieuwsbrief informeert gericht over OVAM-activiteiten die ons aanbelangen.

Op verpakkinggebied werden tot nu toe allerlei algemeen aanvaarde initiatieven ondernomen ter bescherming van het milieu. Bij materialen wordt er gestreefd naar steeds minder materiaalgebruik. Dit vereist steeds nauwkeuriger productieapparatuur en vulsystemen. Naast minder materiaalgebruik wordt er ook gezocht naar duurzame alternatieven (recyclage, biodegradeerbaarheid,…). Bovendien moeten voor levensmiddelen ook steeds de barrière-eigenschappen (zuurstof, licht) worden ingeschat. Het is de specialiteit van Pack4Food om de combinatie levensmiddelverpakkingsmateriaal en vulsysteem op mekaar af te stemmen om gewenste houdbaarheden (shelf life) te bereiken. (www.pack4food.be)

Als er niet meer gehaald kan worden uit gewichtsvermindering, wordt er gewerkt op recyclage. Pas als dit niet meer kan wordt er overgeschakeld naar verbranding met energierecuperatie, gevolgd door storten.

Een gedetailleerde studie van de recyclage-industrie en de markt van secondaire (gerecycleerde) materialen in de EU heeft tot de identificatie geleid van 11 productgroepen waarbij recyclage veelvuldig wordt gebruikt. Als we die groepen overlopen vinden we 4 groepen terug waarin de verpakkingsindustrie aanwezig is:

  • Chemische producten (inkten, solventen)
  • Glas (soorten en kleuren)
  • Metalen (Aluminium, Tin,…)
  • Plastics (PE, PET, PP, PVC, PS)

De handel in gerecycleerde materialen wordt echter belemmerd door het bestaan van verschillende nationale wetgevingen in de EU-lidstaten. De nieuwe Europese kaderrichtlijn afval (2008/98/EG) die de randvoorwaarden vastlegt voor het opstellen van einde afval criteria is een initiatief om hierin verbetering te brengen. Ovam zal actief meewerken aan het formuleren van Europese einde afval criteria. Ter voorbereiding plant de OVAM overleg met de Belgische stakeholders…Wie doet er mee?

Bronnen

  • http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/2064
  • http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/documents/SelectionofwastestreamsforEoW-FinalReport13_02_2009.pdf
  • http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/documents/Endofwastecriteriafinal.pdf