Hoe een succesvolle innovatie realiseren?

3000 ideeën zijn er nodig om 1 innovatief product op de markt te brengen. Geen eenvoudige opdracht dus! Daarnaast blijken heel wat innovaties te mislukken. Via het TRUE FOOD project werd in kaart gebracht welke factoren het succes van innovaties kunnen verhogen. Vooral de factoren die het bedrijf zelf kan sturen werden opgelijst.

Marktanalyse

Een grondige analyse met aandacht voor de behoefte van de consument en het koopgedrag van mensen heeft een positieve impact op de slaagkansen van een nieuw product.

Planning

Een goede planning van elke fase in het innovatie project is van vitaal belang. De betrokken medewerkers zijn hier best voor opgeleid en hebben voldoende knowhow ervaring.

In het kader van planning brengen bedrijven vandaag al volgende zaken in kaart:

  • de noden van de distributie (retail)
  • de distributiekanalen,
  • de doelgroep, de doelmarkt,
  • de positionering van het nieuwe product ten opzichte van concurrerende producten
  • het berekenen van de financiële effecten van innovatieve projecten

Coöperatief management

Typisch voor een coöperatief management is het betrekken van werknemers in beslissingsprocessen en het stimuleren van een grote zelfstandigheid van de werknemers in de realisatie van specifieke projecten. Dit houdt ook het actief zoeken naar nieuwe ideeën in en een positieve attitude van het project management team ten opzichte van innovaties.

Samenwerking tussen verschillende afdelingen

De samenstelling van een competent projectteam waarin verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn, alsook de samenwerking en de overlapping tussen verschillende departementen, zijn twee belangrijke succesfactoren. Uit onderzoek blijkt dat de samenwerking met externe partners de slaagkans van een innovatie verhogen.

Toegevoegde waarde of voordeel van een nieuw product

De kenmerken van een nieuw product moeten voor de consument (en de retail) duidelijk als een voordeel gepercipieerd worden. Een belangrijke taak hierbij is ook weggelegd voor de producent die het voordeel moet communiceren.

De productie van ‘me-too’ producten bieden geen extra voordelen, behalve een lagere kostprijs, voor de consument. Lange termijn economische successen zullen met dit type producten dan ook moeilijker bereikt worden volgens de onderzoekers.

Bronnen

  • www.truefood.eu
  • Research Technology Management (1997), 40(3), 16-27.