Hoe warmtedistributie- en warmtepenetratiestudies in autoklaven uitvoeren ?

Warmtedistributiestudies geven informatie over de niet-uniformiteit op het niveau van de autoklaaf, terwijl warmtepenetratiestudies een idee geven van de niet-uniformiteit op het niveau van het produkt. Maar hoe moeten dergelijke studies uitgevoerd worden ?

Warmtedistributiestudies worden uitgevoerd om de zone in de autoklaaf te bepalen die mogelijk resulteert in de laagste lethaliteit (ook wel ‘koudste zone’ genoemd). De lethaliteit is een maat voor de impakt van een proces op het gebied van veiligheid. Een warmtedistributiestudie wordt in praktijk vaak herleid tot een temperatuurdistributiestudie, nl. temperatuurmetingen van het verwarmingsmedium. Warmtepenetratiestudies worden uitgevoerd om de opwarmkarakteristieken in het koudste punt van de verpakking te bepalen (gegeven produkt, in een welbepaalde container, onder welbepaalde procescondities en in de koudste zone van de autoklaaf). Deze opwarmkarakteristieken worden dan gehanteerd bij het ontwerpen van een proces.

IFTPS (Institute for Thermal Processing Specialists) heeft een aantal handige protocols opgesteld, die als leidraad kunnen gebruikt worden bij het uitvoeren van warmtedistributie- en warmtepenetratiestudies. Op www.iftps.org/protocols.html kan u volgende protocols vinden: • Nomenclature for Studies in Thermal Processing • Protocol for Carrying out Heat Penetration Studies • Temperature Distribution Protocol for Processing in Steam Still Retorts, excluding Crateless Retorts • Temperature Distribution Protocol for Processing in Still, Water Immersion Retorts, including Agitating Systems Operated in a Still Mode • Protocol for Conducting Temperature Distribution Studies in Water-Cascade and Water-Spray Retorts Operated in a Still Mode, including Agitating Systems Operated in a Still Mode