Andere pathogenen, nieuwe benaderingen

Naast Salmonella, Campylobacter en Listeria bestaan er nog verschillende andere, vaak minder bekende, voedselpathogenen. Het EU project PathogenCombat gebruikt nieuwe, geavanceerde methoden om het overleven van 8 pathogenen te onderzoeken.

Focus op 8 opkomende pathogenen

Ondanks significante investeringen ligt het aantal voedselgerelateerde ziekten te hoog in de EU. Het EU project PathogenCombat doelt op de controle en preventie van opkomende en toekomstige pathogenen doorheen de volledige voedselketen, en dit op Europese schaal.

In het project worden 8 pathogenen onder de loep genomen: · 2 Gram-positieve bacteriën: Listeria monocytogenes en Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis · 2 Gram-negatieve bacteriën: Campylobacter jejuni en Escherichia coli (STEC) · 1 gist: invasieve varianten van Saccharomyces cerevisiae · 1 ochratoxine A producerende schimmel (Penicillium nordicum) · 2 virussen: hepatitis E virus (HEV) en ‘tickborne encephalitis virus’ (TBEV) Daarnaast komt ook het voorspellen en de detectie van Staphylococcus aureus enterotoxinen aan bod. De pathogenen zullen voornamelijk gelinkt worden met 2 type producten: zuivelproducten en vleesproducten (van herkauwers, gevogelte en varkens).

Geavanceerde platformen In het PathogenCombat project worden zeer geavanceerde platformen ontwikkeld om het overleven van pathogenen te onderzoeken. Sommige van deze platformen werden nog nooit eerder gebruikt in voedselveiligheid studies. Enkele voorbeelden zijn: bio-imaging, laser tweezers waarmee de minuscule krachten tussen micro-organismen en oppervlaktes gemeten kunnen worden, modellen voor functionele zoogdiercellen, functionele genomica en micro-arrays. Het is de bedoeling van dit EU project om deze platformen en de bekomen resultaten ook te gebruiken in de voedingsindustrie.

Doelstellingen en verwachtingen De algemene doelstelling van PathogenCombat is het ter beschikking stellen van nieuwe, essentiële informatie en methoden voor de voedingsindustrie over het reduceren van nieuwe en opkomende pathogenen. Voor dit project worden enkele verwachte resultaten hieronder opgelijst:

  • Nieuwe benadering om de aanwezigheid en virulentie van pathogenen in te schatten, tot op het moment van consumptie. Ondermeer de interactie tussen micro-organismen enerzijds en contactmaterialen of voedingsmatrices anderzijds zullen onderzocht worden
  • Nieuwe methoden, gebaseerd op cultuur onafhankelijke technieken en micro-arrays, om de viabiliteit en virulentie van pathogenen doorheen de volledige voedselketen te bepalen
  • Nieuwe methoden om de gastheer-pathogeen relatie te schatten, gebaseerd op celmodellen in plaats van op proefdieren. De celmodellen zijn gebaseerd op darm enterocyt cellijnen van varken, herkauwers en gevogelte.
  • Nieuwe proces technologieën om pathogenen te inactiveren. Ook de mogelijkheid om met nieuwe probiotische en protectieve culturen pathogenen te elimineren zal bekeken worden evenals de eliminatie van biofilms via hygiënisch ontwerp.
  • Nieuwe mathematische modellen voor pathogeen controle
  • Nieuwe management systemen om voedselgerelateerde ziektes van microbiologische oorspong te voorkomen

Bron

http://www.pathogencombat.com/about.aspx