Nieuwe oplossingen voor restzuurstof in retorttoepassingen

Via de integratie van een zuurstofabsorber in retortverpakkingen is het mogelijk de hoeveelheid zuurstof die tijdens de hittebehandeling in de verpakking komt, te reduceren.

Verpakkingen die een verhittingsstap ondergaan na sluiten kunnen uit verschillende materialen bestaan zoals CPET, Al, glas als beschreven in een vorig STW-artikel (26 juni 2008). Een ander materiaal dat vermeld werd is EVOH, dat vaak als tussenlaag gebruikt wordt in verpakkingen (vb. PP) vanwege zijn uitstekende zuurstofbarrière. Bij een hittebehandeling echter zal een retort-shock optreden door een combinatie van warmte en vocht waardoor de zuurstofbarrière vermindert en er meer zuurstof in de kopruimte terechtkomt. Het kan tot 35 dagen duren alvorens EVOH zijn oorspronkelijke zuurstofbarrière terug bereikt. Een multilaagsschaal bestaande uit PP/EVOH/PP, waarbij aan de PP een zuurstofabsorber (Shelfplus) is toegevoegd, biedt de mogelijkheid om de oorspronkelijke zuurstofbarrière reeds binnen een dag opnieuw te bereiken of zelfs nog te verbeteren in vergelijking met een schaal zonder absorber. Dit blijkt uit een onderzoek van EVAL Europe,RPC en Ciba in samenwerking met Clés en Lagarde, dat werd gepresenteerd op het congres Food Contact Polymers (21-22 april 2009, Brussel). De schalen waren tijdens het onderzoek gevuld met water. 

De Shelfplus zuurstofabsorber van Ciba is een absorber op basis van ijzer, die geactiveerd wordt door vocht bij relatieve vochtigheden boven 70%. Deze absorber kan toegevoegd worden in polymeerlagen zoals PE en PP, wat dit een voorbeeld maakt van een geïntegreerde absorber. Uit de testen met de multilaagsschaal met absorber blijkt bij metingen na 3,5 maanden de zuurstofconcentratie in de schalen gedaald te zijn van de initiële 3,5% O2 naar concentraties onder 0,5%. Bij schalen zonder absorber was de O2-concentratie na 3,5 maanden gestegen tot bijna 5% O2. 

Een volgende fase in het onderzoek zal zich richten op het versnellen van de kinetiek van de zuurstofabsorber, om de zuurstofconcentratie nog sneller te doen zakken. Verder zullen er ook nog testen gebeuren op schaaltjes gevuld met allerlei soorten voedingsproducten. 

Bronnen

  • Houssier, D. (EVAL) & Bourban, B. (RPC). Multilayer PP/EVOH/PP barrier tray containing O2 scavenger for retort packaging. Food Contact Polymers, 22 april 2009, Brussel.
  • Pack4Food