Hoe kan een gebruiker van vulsystemen nagaan of een leverancier betrouwbaar is?

Bij de aanschaf van vulsystemen is het dikwijls zoeken naar een leverancier wiens materiaal beantwoordt aan de nodige kwaliteits - en houdbaarheidseisen. Het is niet eenvoudig om gesteriliseerde producten af te vullen in een kiemvrije omgeving. Uit het EHEDG-symposium van 9 en 10 maart 2009 voorafgaand aan de Anuga-Foodtec (Koln) kunnen een aantal interessante denkpistes worden geëxtraheerd.

Er is een nieuwe EHEDG- richtlijn met aanvullende informatie voor aseptische vulsystemen in de maak. Vooreerst dienen de product (levensmiddel) contact gebieden gemakkelijk reinigbaar te zijn. Vervolgens dienen die gebieden ook steriliseerbaar te zijn en ten slotte moeten de steriele condities minstens gedurende de hele productieperiode worden behouden. Dit wil zeggen dat de lucht waarin wordt afgevuld eerst door sterielfilters moet worden aangezogen vooraleer naar de aseptische ruimte te worden verstuurd. Deze ruimte is omgeven door fysische grenzen die de aanvoer van micro-organismen moet tegenhouden om de steriliteit te kunnen behouden.

Het grootste gevaar voor een aseptische ruimte is de aanwezigheid van de mens die ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen (kledij, haarbescherming, handenwassen, een sas,….) een zeer belangrijke zo niet de belangrijkste bron van infectie is. Daarom wordt in de praktijk meer om meer gedacht aan het gebruik van een isolator. Deze reduceert de grootte van de aseptische zone tot een minimale ruimte juist rond het vulgedeelte. Bovendien kan er geen personeel naar binnen zodat het bijbehorende contaminatierisico wordt vermeden. Tenslotte zou het energie-, water- en chemicaliën verbruik voor een kleinere aseptische ruimte lager moeten zijn dan voor een grotere ruimte….

Bron: Pack4Food (www.pack4food.ugent.be) en EHEDG (www.ehedg.org)