Nieuwe ISO standaard voor sensorische analyse

Het beschrijven van smaken, geuren en texturen is een moeilijke opgave. De nieuwe ISO standaard 5492:2008 zou kunnen helpen om de terminologie ervan zo eenduidig mogelijk te maken.

Sensorische analyse is essentieel voor de beoordeling van producten in allerlei aspecten, voor de ontwikkeling van nieuwe producten, voor de kwaliteitsgarantie, het nagaan van de houdbaarheid, … Een grote moeilijkheid bij sensorische analyse is het gebruik van de juiste terminologie voor de verschillende sensorische eigenschappen. Proefpersonen die niet getraind zijn in sensorische analyse gebruiken hun eigen – subjectieve - terminologie voor het beschrijven van smaak, aroma en textuur, gebaseerd op hun eigen ervaringen en associaties die zij leggen. Het trainen van proefpersonen in een panel bestaat dus ook uit het aanleren van de juiste – objectieve - descriptoren voor het benoemen van de sensorische eigenschappen.

In de nieuwe ISO standaard 5492:2008 ‘Sensory analysis – Vocabulary’ worden de termen en definities opgelijst de gerelateerd zijn aan sensorische analyse, zodanig dat er globaal meer consistentie mogelijk is voor het gebruik van descriptoren in sensorische analyse. ISO 5492:2008 is een update van ISO standaard 5492, gepubliceerd in de jaren ’90. Het document is voor de nieuwe versie volledig herzien, en aangevuld met een compilatie van de termen gebruikt in sensorische analyse.

ISO 5492:2008 bevat onder andere:

  • Algemene terminologie
  • Terminologie gerelateerd aan de zintuigen
  • Terminologie omtrent organoleptische eigenschappen
  • Terminologie van methoden

Deze standaard is gericht naar iedere industrietak die te maken krijgt met zintuiglijke beoordeling van producten. Dus niet alleen de levensmiddelenindustrie, maar ook cosmetica, huishoudproducten en zelfs de automobielsector en textielindustrie krijgen hiermee te maken.

ISO 5492:2008 is opgesteld in de drie officiële ISO-talen, (Engels, Frans en Russisch), en bevat eveneens een vertaling van de termen naar het Spaans en Duits, helaas niet in het Nederlands. De standaard werd ontwikkeld door ISO/TC 34 (Food Products), subcomité SC 12 (Sensory Analysis) onder leiding van voorzitter Huguette Nicod. De standaard is verkrijgbaar bij een aantal nationale ISO leden instituten en via de ISO website (www.iso.org)

Bron

International Organization for Standardization (ISO)