Europa in de ban van actieve en intelligente verpakkingen

Volgens een Engels rapport zal de wereldwijde markt van actieve en intelligente verpakkingen tot 2013 jaarlijks met 6.9% stijgen. Het garanderen van de veiligheid van deze verpakkingen is echter essentieel. In Europa zijn momenteel verschillende initiatieven opgestart om dit in kaart te brengen.

Sinds Februari 2009 is EFSA gestart met een consultatieronde omtrent een voorstel voor richtlijnen betreffende actieve en intelligente substanties. Deze richtlijn ligt in de lijn van de Europese wetgeving omtrent actieve en intelligente verpakkingen en omvat de omschrijving van alle informatie die de industrie kenbaar moet maken zodat EFSA een onderbouwde risico-analyse kan uitvoeren. De risico-beoordeling zal hierbij gericht zijn op de blootstelling aan chemische componenten door (i) migratie van het actieve en/of intelligente bestanddeel, (ii) migratie van hun afbraak- en/of reactieproducten en (iii) de toxicologische eigenschappen. Een gedetailleerde versie van dit document kan teruggevonden worden op de EFSA-website. Tot 22 April 2009 kunnen geïnteresseerden nog steeds commentaar geven bij deze voorlopige EFSA-richtlijn.

Actieve verpakkingen hebben als doel de eigenschappen/condities van het verpakt levensmiddel zo te wijzigen dat de houdbaarheid wordt verlengd of dat de veiligheid of de sensoriek wordt verbeterd (vb. zuurstofabsorbers). Intelligente verpakkingen geven informatie over de eigenschappen/de conditie van het verpakte levensmiddel tijdens transport/bewaring (vb. tijd-temperatuursindicatoren).

Recent werd door de Europese Unie ook een driejarig project geïnitieerd, genaamdNAFISPACK (natuurlijke antimicrobiële componenten voor innovatieve en veilige verpakkingen). Het doel van dit project is de ontwikkeling van nieuwe verpakkingstechnologieën. Bovendien is het ook de bedoeling om nieuwe stappen binnen de risico-analyse van componenten toegevoegd aan verpakkingen op punt te stellen.

Bron: www.foodnavigator.comwww.efsa.europe.eu