ISO 22000:2005, BRC-IoP, HACCP, GMP, EU Verordening 2023/2006?

Het gesprek tussen levensmiddelenindustrie en (de keten van) leveranciers van verpakkingsmaterialen verloopt niet altijd gemakkelijk. Levensmiddelenbedrijven dienen in hun eigen autocontrolesysteem aan te tonen dat de gebruikte verpakkingsmaterialen geen gevaar opleveren voor voedselveiligheid (bijvoorbeeld chemische migratie en microbiologische besmetting).

Hoe moet het nu verder voor verpakkingsproducenten die aan de levensmiddelenindustrie willen leveren?

  • Er wordt dan liefst naar een prachtig document gezocht (bvb.migratieattest) uitgevoerd op de basismaterialen van de verpakking, geleverd door een firma met grote faam. Wat zijn echter de gebruikscondities bij het levensmiddelenbedrijf zelf? Dient voor een verpakking en een product die samen een hittebehandeling ondergaan een nieuw document (migratieattest) te worden opgesteld?
  • Bij producenten van verpakkingsmaterialen worden in het deel van de productie bestemd voor de levensmiddelenindustrie installaties en de werkmethodiek aangepast om aan de voedingsnormen te beantwoorden. Moeten deze activiteiten gecertificeerd worden om wettelijk in orde te zijn (EU Verordening 2023/2006)?
  • Wat met bijkomende eisen van levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld microbiologische besmetting) ?
  • Het eindproduct of consumentenproduct wordt uiteindelijk gedistribueerd via een koele keten of aan omgevingstemperatuur. Bovendien kan bij de gebruiker eventueel nog een hittebehandeling plaatsgrijpen (product/verpakking). Moet worden aangetoond dat de verpakking niet schadelijk is voor de volksgezondheid in deze condities?

Wie is uiteindelijk verantwoordelijk waarvoor?

Misschien kunnen de volgende basisthema’s een goede aanzet geven tot een gesprek:

  1. Fysische en chemische contaminatie (migratie/positieve lijsten)
  2. Inzicht/controle op de microbiologie (lucht/oppervlakken)
  3. Traceerbaarheid (risicoanalyse grondstoffenbeleid)

Pack4Food is bereid om met alle betrokken partijen samen te zitten en met specialisten voor elk thema het productieproces en bedoelde toepassingen van het verpakkingsmateriaal te overlopen, om dan de efficiëntste benadering te helpen promoten.